Adam Viktora / dirigent

Dirigent koncertu Adam Viktora je v mnoha ohledech mimořádnou hudební osobností dneška. Je nejen skvělým varhaníkem, hráčem na další klávesové nástroje, jako je i kupř. harmonium, ale zároveň i člověkem, který stále hledá a nachází krásu v hudbě minulých staletí. Viktora je bytostným varhaníkem, který tento nástroj nejen ovládá, ale zároveň mimořádně rozumí duši i tělu tohoto královského nástroje. Jeho zájem a získané dovednosti ho předurčily k tomu, aby se aktivně zapojil i do nelehkého procesu restaurování významných historických varhan a jejich propagace. Je respektovaným uměleckým vedoucím Ensemble Inégal, souboru, s kterým již řadu let znovuoživuje hudbu minulosti, především barokního období. Jeho přístup k hudbě je přemýšlivý, důkladný a zároveň navýsost muzikantský. Výsledkem je celá řada koncertů, vystoupení a nahrávek, které oživují unikátní doklady lidského talentu a tvořivosti. Velkou pozornost věnuje již řadu let géniu Jana Dismase Zelenky. Za opravdovost, s jakou Adam Viktora realizuje hudbu minulosti, byl již opakovaně odměněn a to cenami světového významu.

Adam Viktora