Aleksander Kruczek / tenor

Tenorista Aleksander Kruczek je absolventem Akademie hudby Karola Szymanowského v Katovicích, kde studoval ve třídě prof. Jana Ballarina a absolvent postgraduálního vokálního studia v Hudebním divadle v Gliwicích. Je mimo jiné laureátem řady národních i mezinárodních soutěží.

Aleksander Kruczek