Americké spirituály

Americké spirituály v podání vynikajícího komorního sboru Martinů Voices zazní v méně frekventovaném a pro mnoho Olomoučanů ještě neznámém kostele sv. Cyrila a Metoděje v sobotu 16.10.2021 v 19.00. Na tento koncert je vypraven autobus zdarma v 18.15 - staré autobusové nádraží, Tržnice plocha - pod hodinami - dojezd na zastávku MHD Na Trati a po koncertě ze zastávky MHD Na Trati (směr město) zpět na Tržnici. Věděli jste, že kostel má bohatou výzdobu s největším oltářním obrazem ve střední Evropě?