Arcidiecézní muzeum, 19:00

Johann Sebastian Bach: Kantáta „Widerstehe doch der Sünde“ BWV 54 pro alt
Anton Bruckner: Symfonie č. 8
filmový záznam České televize z roku 2000

Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes na této stránce
televizní záznam České televize z roku 2000

Účinkující: 

Marta Beňačková / alt

Marta Beňačková / alt
Marta Beňačková absolvovala klavír na bratislavské konzervatoři a zpěv na VŠMU v Bratislavě. V současnosti je považována za jednu z nejvýznamnějších slovenských pěvkyň. Odborníci i posluchači oceňují nejen její krásný hlas, ale i muzikálnost a schopnost tvarovat interpretované dílo v příslušné stylové rovině. Její repertoár je velmi bohatý. Obsahuje nejen písňovou oratorní a vokálně-symfonickou literaturu od baroka po současnost, ale je také známá jako interpretka mnoha operních rolí. Spolupracuje s předními orchestry a je vyhledávanou zpěvačkou v nahrávacích studiích. Její bohatá diskografie obsahuje mj. II. a III. Symfonii G. Mahlera s Českou filharmonií a V. Neumannem (pozn. text z roku 2000, nyní již nezpívá).

Filharmonie Brno

Filharmonie Brno
Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením rozhlasového a krajského orchestru. Od té doby je považována za jedno z nejlepších českých těles. Na svých zahraničních zájezdech provedla do dneška na osm set koncertů. Orchestr natáčel nejčastěji s domácím Supraphonem. Uskutečnil však spoustu vysoce kvalitních snímků také se Sony Music, IMG Records nebo BMG a s řadou jiných proslulých značek. V poslední době pracoval se společnostmi Music Sales, Classic FM, Sony BMG a Channel 4. V roce svého založení převzala filharmonie také úkoly rozhlasového orchestru, jednoho ze svých předchůdců, a spolupráce s brněnskou  stanicí trvá podnes. K dirigentským osobnostem, které formovaly umělecký profil orchestru, patří především Impozantní řada jeho uměleckých šéfů, zakladatelem Břetislavem Bakalou počínajíc. Filharmonie Brno se od počátku profilovala jako janáčkovský orchestr a přispěla tak výrazně k tomu, že se Brno stalo živým ohniskem jeho hudby.

Stanislav Macura / dirigent

Stanislav Macura
Stanislav Macura byl významný český dirigent, laureát mezinárodní dirigentské soutěže v Besançonu a laureát dirigentské soutěže Herberta von Karajana v Berlíně. Dirigoval na mezinárodních festivalech, např. Pražské jaro, Bratislavské hudební slavnosti, Hudební festival Istanbul, Festival Athény, Wiener Musikfestspiele a další. Dirigoval téměř ve všech zemích Evropy a v Japonsku. Je spoluzakladatelem a do roku 2008 byl i dramaturgem a uměleckým garantem Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci. Macurovo dirigentské umění proslulo exaktními přístupy při studiu hudebních děl, oduševnělostí, romantickým smyslem pro krásu výrazového detailu, velkorysost formy i širokou monumentalitu a především, neomylným citem pro díla s maximální filosofickou hloubkou sdělení.