bazilika Navštívení Panny Marie - Svatý Kopeček, 19.00

Hudba piaristických klášterů v Čechách a na Moravě

Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes pomocí tohoto formuláře

Účinkující: 

Chlapecký sbor Pueri gaudentes

Chlapecký sbor Pueri gaudentes
Chlapecký sbor Pueri gaudentes při ZUŠ v Praze 7. byl založen v září 1990 sbormistryní Zdenou Součtovou jato odezva na vzrůstající zájem chlapců a jejich rodičů o sborový zpěv. Cílevědomá práce sbormistryně s chlapeckými hlasy potvrdila oprávněnost a užitečnost takového sboru. V říjnu 2010 oslavil sbor velkým koncertem v Rudolfinu 20 let své existence. Od roku 2011 spolupracuje se sborem také Libor Sládek jako druhý sbormistr. Sbor neustále zvyšuje svou uměleckou úroveň, kterou potvrzuje na četných koncertech v ČR i v zahraničí.

Capella Regia Praha

Capella Regia Praha
Soubor Capella Regia Praha byl založen roku 1992 Robertem Hugem. Název odkazuje ke slavné sbírce české duchovní hudby Karla Václava Holana Rovenského z roku 1693. Dnes patří Capella Regia Praha k nejznámějším souborům staré hudby v Čechách. Repertoár tvoří především česká a středoevropská barokní hudba 17. a 18. století. Zvláštní důraz klade soubor na duchovní dramata baroka a jejich scénické provozování. Podle povahy a obsazení jednotlivých projektů vystupuje až do velikosti komorního orchestru se sólisty a sborem. Instrumentalisté hrají výhradně na historické nástroje nebo jejich kopie. Capella Regia Praha vystupuje pravidelně na renomovaných festivalech v Čechách i v zahraničí.

Robert Hugo / dirigent

Robert Hugo je považován za odborníka v oblasti české hudby 17. století. Ve své osobě spojuje interpretační mistrovství s hlubokými teoretickými znalostmi a téměř dvacetiletou praktickou zkušeností s rekonstrukcí starých rukopisů, jejichž výsledkem byla řada novodobých premiér skladeb starých mistrů. Absolvoval hudební teorii na hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze, kde zároveň studoval varhany u profesorů Milana Šlechty a Jaroslava Tůmy. Kromě toho studoval cembalo u Helmuta Frankeho a Johna Tolla. Od r. 1991 Robert Hugo působí jako varhaník univerzitního kostela Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu. Pravidelně vyučuje na Mezinárodní letní škole staré hudby České hudební společnosti ve Valticích. Přednáší hudebně - teoretické předměty na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Gorlitz.