Český akademický sbor

Český akademický sbor Brno (ČAS) je prominentním reprezentantem akademického sborového zpěvu v České republice. Do hudebního dění vstoupil v roce 2004 nejprve jako reprezentativní těleso Masarykovy univerzity, od roku 2018 se již představuje zcela samostatně pod dnešním názvem.

Sbor čítající šedesát zpěváků (SATB) z řad studentů a absolventů všech brněnských univerzit se mimo interpretaci klasické sborové literatury prezentuje také jako těleso kantátového či oratorního typu, neboť s nadšením přijal několik nabídek ke spolupráci s profesionálními orchestry a institucemi (Filharmonie Brno, Národní divadlo Brno, Symfonický orchestr Českého rozhlasu (SOČR), Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc, Štátna filharmónia Košice, Der Leipziger Universitätsorrchester aj.).

Zcela mimořádnou spolupráci uskutečňuje ČAS s Národním divadlem Brno a to v operním představení Bohuslava Martinů – Hry o Marii (od sezóny 2014/2015), v soudobé operní inscenaci finské skladatelky Kaija Saariaho – Láska na dálku (od sezóny 2016/2017), v soudobé operní inscenaci Marka Ivanoviće – Monument (od sezóny 2019/2020), a také v operním představení Bohuslava Martinů – Řecké pašije (od sezóny 2021/2022).

Český akademický sbor