Chlapecký a mužský sbor Poznańskie Słowiki

Chlapecký a mužský sbor Poznaňští slavíci, je skvělou vizitkou Poznaně i Polska ve světě.
Na podzim r. 1939 založil devatenáctiletý Stefan Stuligrosz v Poznani malý chlapecký a mužský sbor, který zpíval při mších ve dvou poznaňských kostelech, kam mohli chodit Poláci za války na bohoslužby. Úsilím Stuligrosze se po válce sbor početně rozrostl a poté, co dobyl významných uměleckých úspěchů, byl oficiálně připojen k Poznaňské filharmonii. Tehdy se také v Polsku vžil název “Poznaňští slavíci”. Stefan Stuligrosz pečoval o uměleckou úroveň sboru 72 let. Byl mimořádně aktivní jako dirigent, komponista, varhaník, učitel dirigování a zpěvu, dlouhá léta spojený s rozhlasem, Hudební společností Henryka Wieniawského a zejména s poznaňskou Hudební akademií. Za své hlavní životní dílo však považoval tento charismatický umělec právě Poznaňské slavíky. Po jeho smrti v roce 2012 se stal uměleckým vedoucím a pokračovatelem díla jeho žák Maciej Wieloch.
Sbor ročně pořádá několik desítek koncertů. Zpíval téměř ve všech evropských zemích, dále v USA , Kanadě, Jižní Koreji a Japonsku. Vystupoval pro korunované hlavy a prezidenty a mnohokrát pro papeže Jana Pavla II. Poznaňští slavíci spolupracovali s vynikajícími umělci, jak kupříkladu s Barbarou Hendricks, Margaret Marshall, Adele Stolte, Renatou Scotto, Krystynou Szostek-Radkowou, Teresou Żylis-Gara, Ryszardem Karczykowskim, Wiesławem Ochmanem. Sbor řídili mimo jiné Stanisław Wisłocki, Marek Pijarowski, Łukasz Borowicz, David Shalom a legendární Leonard Bernstein. Soubor trvale spolupracuje s Poznaňskou filharmonií.
Po dobu 80 let prošlo sborem více než 1500 zpěváků. V současné době tvoří Poznaňské slavíky téměř 100 aktivně zpívajících chlapců a mužů. Sbor je členem Světové federace chrámových sborů Pueri Cantores.
Sbor uvádí díla středověkých a renesančních mistrů, vokálně-instrumentální barokní mistrovská díla J. S. Bacha a G. F. Händela, Marcina Mielczewského, Grzegorze Gorczyckého, díla klasicismu W. A. Mozarta, J. Haydna, L. van Beethovena a Karola Kurpińského, romantismus F. Chopina, Stanislava Moniuszka, F. Schuberta a také skladby soudobé hudby, především od Henryka Mikolaje Góreckého.

Chlapecký a mužský sbor Poznańskie Słowiki / Polsko