chrám sv. Mořice, 19.00

Místo konání: Kostel svatého Mořice
Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes pomocí tohoto formuláře

Účinkující: 

Marie Fajtová / soprán

Marie Fajtová / soprán
Sopranistka Marie Fajtová vystudovala na Pražské konzervatoři hru na klavír a poté operní zpěv u profesora J. Kotouče. V současnosti se zdokonaluje u americké sopranistky Nancy Henninger. V roce 2004 se stala finalistkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka, kde obdržela cenu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V roce 2008 získala hlavní cenu v Mezinárodní pěvecké soutěži Barbary Hendricks ve Štrasburku. V sezóně 2005/2006 byla členkou Divadla J. K. Tyla v Plzni. Od následující sezóny je sólistkou opery Národního divadla v Praze. Koncertovala v mnoha evropských zemích (Španělsko, Polsko, Německo, Holandsko ad.), v Japonsku i v africké Ceutě. Významnou součástí jejího uměleckého působení tvoří spolupráce s barokními soubory.

Jaroslav Březina / tenor

Jaroslav Březina / tenor
Tenorista Jaroslav Březina absolvoval Pražskou konzervatoř u profesora Zdeňka Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval u V. Zítka. Je laureátem mezinárodních soutěží A. Dvořáka v Karlových Varech a M. Schneidera-Trnavského v Trnavě. Bohatá je jeho koncertní činnost - pro svůj stylově čistý projev je vyhledávaným koncertním tenoristou zejména ve skladbách barokního a klasického repertoáru. Od roku 1993 je sólistou opery Národního divadla, kde vytvořil mnoho rolí domácího i světového repertoáru. Je držitelem Ceny Thálie 2016 za roli Laca v Janáčkově její pastorkyni.

Peter Mikuláš / bas

Peter Mikuláš / bas
Slovenský basista Peter Mikuláš absolvoval studium zpěvu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u prof. V. Stracenské. Je držitelem ocenění mezinárodních pěveckých soutěží A. Dvořáka v Karlových Varech, P. I. Čajkovského v Moskvě a M. Helin v Helsinkách. Od roku 1978 je sólistou opery Slovenského národního divadla v Bratislavě. Hostuje v Národním divadle v Praze, v Metropolitní opeře v New Yorku a na mnoha evropských operních scénách včetně římského Teatra dell´Opera. V průběhu kariéry sl vybudoval rozsáhlý operní repertoár. Peter Mikuláš pravidelně vystupuje na koncertech s Českou a Slovenskou filharmonií, Orchestrem de Paris, Vídeňskými filharmoniky, RTV Madrid a Orchestrem Monaco.

Anastázie Tomečková / harfa

Anastázie Tomečková / harfa
Harfistka Anastázie Tomečková vystudovala konzervatoř v Kroměříži. Po studiích získala angažmá v orchestru Moravského divadla v Olomouci a následně v Moravské filharmonii, kde působí dodnes. Věnuje se také komorní a sólové hře.                                                                                                              

Karel Martínek / varhany

Karel Martínek / varhany
Varhaník Karel Martínek vystudoval hru na varhany a improvizaci na JAMU v Brně. Je varhaníkem v chrámu sv. Mořice v Olomouci, dramaturgem Mezinárodního varhanního festivalu a pedagogem varhanní hry na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.  

Slovenský filharmonický sbor

Slovenský filharmonický sbor
Slovenský filharmonický sbor je významným představitelem slovenského profesionálního hudebního umění. Do hudebního života vstoupil v roce 1946 podvedením dirigenta Ladislava Slováka. V r. 1957 byl začleněn do souboru těles při Slovenské filharmonii. Za více jak půl století činnosti vyrostlo ze SFS těleso mimořádných kvalit a dnes se řadí k nejlepším evropským souborům svého druhu. Jedinečný technický arzenál, kultivovanost projevu, Ideální zvuková rovnováha hlasových skupin, ale I Interpretační pohotovost, spolehlivost a umělecká disciplína stojí v základu jeho skvělých uměleckých výkonů. Sbormistrem SFS je Jozef Chabroň, který ukončil studium na VŠMU v Bratislavě v roce 2007 v oboru sborové dirigování. Od roku 2006 spolupracoval jako asistent hlavní sbormistryně Blanky Juhaňákové. Od sezóny 2013/2014 působí jako hlavní sbormistr. Nejvýznamnější umělecký počin v jeho dosavadní kariéře představuje kompletní nastudování díla A. Schonberga Mojžíš a Áron pro Operní dům v Zürichu v roce 2011.

Jozef Chabroň / sbormistr

Sbormistrem SFS je Jozef Chabroň, který ukončil studium na VŠMU v Bratislavě v roce 2007 v oboru sborové dirigování. Od roku 2006 spolupracoval jako asistent hlavní sbormistryně Blanky Juhaňákové. Od sezóny 2013/2014 působí jako hlavní sbormistr. Nejvýznamnější umělecký počin v jeho dosavadní kariéře představuje kompletní nastudování díla A. Schonberga Mojžíš a Áron pro Operní dům v Zürichu v roce 2011.

Komorní filharmonie Pardubice

Komorní filharmonie Pardubice
Komorní filharmonie Pardubice byla založena v roce 1969. Už krátce po svém vzniku se stala pod taktovkou svého prvního šéfdirigenta Libora Peška předním českým orchestrálním tělesem (tehdy ještě pod názvem Východočeský státní komorní orchestr). V Pardubicích pořádá tradiční abonentní cykly a další mimořádné koncerty, stále více se také zaměřuje na mladou i nejmladší generaci posluchačů. Pravidelným obohacením jejího repertoáru, v němž převažuje hudba klasicismu a dvacátého století, jsou také multižánrové a crossoverové projekty. Komorní filharmonie se prezentuje i v dalších městech Pardubického kraje a celé republiky. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů v České republice. Vystupuje na prestižních evropských pódiích, zavítala i do USA a do Číny. V letošním roce absolvovala své třetí turné po Japonsku.

Marko Ivanovič / dirigent

Marko Ivanovič / dirigent
Marko Ivanovic patří k předním dirigentům a všestranným hudebním osobnostem naší současné hudební i divadelní scény. Na pražské AMU vystudoval obory dirigování a skladba. Jako dirigent spolupracoval s předními českými a zahraničními orchestry. Vedle tradičního repertoáru se zajímá o novou tvorbu i nejnovější tituly, které často premiéruje. V letech 2009-2014 byl šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice. K jeho nejvýznamnějším dirigentským počinům zahraničním patří nastudování původní verze Janáčkovy Její pastorkyně s operním souborem ve švédském Malmó v roce 2011. Je často zván k dirigování na předních českých festivalech, v roce 2012 vystoupil na koncertu v rámci Pražského jara s Komorní filharmonií Pardubice. Prosazuje se také jako skladatel - v roce 2012 byla v Národním divadle v Praze s velkým úspěchem premiérována jeho opera Čarokraj. Komponuje také hudbu filmovou i scénickou a je vyhledávaným aranžérem. Pedagogicky působí na AMU Praha a je oblíbeným hudebním popularizátorem na koncertech koncipovaných pro děti a mládež.