chrám sv. Václava, 19.00, TV NOE

Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes pomocí tohoto formuláře

Účinkující: 

Juraj Bartoš / trubka (SK)

Juraj Bartoš / trubka (SK)
studoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Je laureátem Mezinárodní tribuny umělců UNESCO při Bratislavských hudebních slavnostech, držitelem dvou cen Slovenského hudebního fondu a také finalistou Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, kde získal Cenu hlavního města Prahy. Od roku 1991 vystupoval jako sólista se Slovenskou filharmonií, jakož i s Komorní filharmonií Pardubice, Moravskou filharmonií a Filharmonií Brno. Juraj Bartoš rovněž spolupracoval s mnohými předními jazzmany jako například s Christianem a Wolfgangem Muthspielovými, Mathiasem Rüeggem a Django Batesem, účinkoval s různými big bandy včetně Nouvelle Cuisine, Orchestru Gustava Broma nebo Vienna Art Orchestra. Je hudebním ředitelem, prvním trumpetistou a aranžérem bandu Bratislava Hot Serenaders a také Melody Makers Ondřeje Havelky, s nimiž se věnuje interpretaci jazzu a taneční hudby z let 20. a 30. minulého století.

Michaela Šrůmová / soprán

Michaela Šrůmová
vystudovala sólový zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě Olgy Jirákové. Během studia absolvovala též letní mistrovské kurzy staré hudby ve Valticích na Moravě u britského pěvce Jamese Griffise, po jeho ukončení se úspěšně zúčastnila mezinárodní pěvecké soutěže Emy Destinnové v Českých Budějovicích. Začínala jako členka Pražského filharmonického sboru, posléze působila jako sólistka Pražského komorního sboru. V současnosti je členkou souboru Národního divadla a i nadále se věnuje sólové koncertní činnosti. Vystupovala na hudebních festivalech ve Znojmě, Litomyšli, Třebíči, Brně, Náměšti nad Oslavou a Ostravě. V zahraničí koncertovala např. v Německu, Polsku, Francii, Švédsku nebo Egyptě. Spolupracovala s významnými dirigenty i renomovanými hudebními tělesy. Pravidelně spolupracuje s Baroque Ensemble Orchestra pod vedením dirigenta Romana Válka. Na jejím repertoáru jsou především díla W. A. Mozarta, G. F. Händela, J. Haydna.

Jaroslav Březina / tenor

Jaroslav Březina / tenor
absolvoval Pražskou konzervatoř u Zdeňka Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval u Václava Zítka. Koncertní činnost Jaroslava Březiny je nesmírně bohatá, především pak v projektech barokního a klasického repertoáru a to na koncertních pódiích v České republice, Rakousku, Norsku, Itálii, Německu, Francii, Španělsku ale i Japonsku. Od roku 1993 je sólistou opery Národního divadla, kde vytvořil bezpočet rolí českého i světového repertoáru. Ze zahraničních operních domů jmenujme alespoň uznávaný Teatro Real v Madridu. Spolupracoval s významnými dirigenty světového renomé i významnými orchestry v čele s Českou filharmonií. Pro Deutsche Gramophon natočil CD Rybovy České mše vánoční. Jako sólista se podílel také na nahrávce Zelenkovy korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis pro společnost Supraphon, která získala Cannes Classical Awards za rok 2002. Účinkuje na mezinárodních hudebních festivalech a spolupracuje s Českou televizí.

Vít Šantora / tenor

Vít Šantora
pochází z Litoměřic. V roce 2014 absolvoval Konzervatoř v Teplicích pod vedením Mgr. Jitky Slavíčkové. Navázal na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde dosud studuje ve třídě prof. Ivana Kusnjera. Vzdělání si dále obohatil účastí na Mezinárodních interpretačních kurzech v Mißlareuthu u basisty Thomase Thomaschkeho. Věnuje se domácí i zahraniční koncertní činnosti, např. se představil na koncertech v rámci festivalu Mitte Europa. Doposud se věnoval divadelní praxi v produkci HAMU, vystoupil v operách Bohuslava Martinů jako Kočkarjov v Ženitbě a Oskar v opeře Dvakrát Alexandr. V divadelní sezóně 2016/2017 se představil v Národním divadle v Praze rolí Jefeta v Noemově potopě od Benjamina Brittena a ve Slezském divadle v Opavě rolí prvního pobudy v Orffově Chytračce. V následujících sezónách vytvořil řadu rolí, jako jsou Bardolfo z opery Falstaff G. Verdiho, Vašek z Prodané nevěsty a čtvrtý žnec v Libuši B. Smetany, Don Curzio z Figarovy svatby W. A. Mozarta a role Podivína v opeře Láska ke třem Pomerančům od S. Prokofieva.

Pavel Švingr / bas

Pavel Švingr
Basista Pavel Švingr absolvoval pražskou HAMU ve třídě Ivana Kusnjera. Ještě během studia na HAMU a v rámci operního studia Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (Schlosstheater Schönbrunn) ztvárnil Bartola (Mozart: Figarova svatba). Zúčastnil se řady domácích i mezinárodních soutěží, na nichž získal mnohá ocenění včetně 1. ceny v písňové soutěži B. Martinů v Praze, 2. ceny v kategorii Junior muži v Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech (2009) a první ceny v Berlíně na mezinárodní soutěži Kammeroper Schloss Rheinsberg (2011). V letech 2013–2015 byl v angažmá v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, od sezony 2014/2015 je sólistou Opery Národního divadla v Praze. Intenzívně se věnuje také koncertní činnosti, na svém repertoáru má mj. Dvořákovy Biblické písně a Stabat Mater, Mozartovo Requiem či unikátní písňový cyklus Dřevěný Kristus Jana Hanuše.

Ars Brunensis / sbor

Ars Brunensis
Ars Brunensis je smíšený pěvecký sbor, který je aktivní již skoro čtyři desítky let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Činnost Ars Brunensis však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby. Sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod. Koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. V posledních letech účinkuje také v operních či muzikálových představeních. Podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize. Sbormistrem je Dan Kalousek.

Filharmonie B. Martinů Zlín

Filharmonie B. Martinů Zlín
Myšlenka na založení symfonického orchestru vznikla ve Zlíně již ve dvacátých letech minulého století. Na začátku roku 1989 přijal orchestr název Filharmonie Bohuslava Martinů. Postupně z něj vyrostl významný český orchestr, jehož umělecký profil utvářela řada vynikajících šéfdirigentů a stálých či hostujících dirigentů – Rudolf Kvasnica, Richard Týnský, Eduard Fischer, Jaroslav Opěla, Rostislav Hališka, Stanislav Macura, Petr Altrichter, Miloš Machek, Peter Lücker, Kirk Trevor, Tomáš Koutník, Jakub Hrůša, Stanislav Vavřínek a řada dalších. Od sezony 2018 – 19 je šéfdirigentem Tomáš Brauner. Do repertoáru orchestru patří velká symfonická díla, ale též skladby přesahující i do oblasti jazzu, šansonu nebo populární hudby. Hostuje též ve všech významnějších centrech České republiky, zahraniční turné přivedla orchestr do Itálie, Dánska, Maďarska, Chorvatska, Řecka, Polska, Rakouska, Rumunska, Německa, Francie, Portugalska, Španělska, Ukrajiny a USA (Carnegie Hall).

Jaromír M. Krygel / dirigent

Jaromír Michael Krygel
Dirigent Jaromír M. Krygel studoval na Konzervatoři v Ostravě a je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde absolvoval ve třídě dirigenta Stanislava Macury. Již v době studia na konzervatoři se stal asistentem šéfdirigenta Moravské filharmonie Olomouc. Dále působil jako šéfdirigent Komorní filharmonie Brno a v roce 1997 byl jedním z nejmladších účastníků světově uznávané dirigentské soutěže Concours International de Jeunes Chefs d'Orchestre de Besancon. Několikrát se zúčastnil mistrovských interpretačních kurzů Bachakademie v Praze a na osobní pozvání H.Rillinga také Internaationale Bachakademie Stuttgart vedených jím osobně a J.E.Gardinerem. Spolupracoval s řadou orchestrů (např. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní orchestr pražských symfoniků, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Cappella Istropolitana, ad.) a sborů (Český filharmonický sbor Brno, Pražský filharmonický sbor, Kühnův smíšený sbor, Slovenský filharmonický sbor, Lúčnica ad.). Hostoval ve Francii, Německu, Itálii, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku s programem operním i orchestrálním. Od roku 2009 je uměleckým ředitelem Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci a od téhož roku trvá též spolupráce s TV Noe, s níž realizoval hezkou řádku oratorních děl, která se vysílají dodnes (např. Massenet: Maří Magdaléna, Schubert: Mše G dur, Webber Lloyd: Requiem, Dvořák: Requiem, Bruckner: Te Deum). Významným uměleckým a dramaturgickým počinem bylo nastudování děl - Requiem od Camille Saint –Saënse (2014) a v loňském roce Donizettiho Messa di Gloria e Credo.