dóm sv. Václava, 19.00

Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes pomocí tohoto formuláře

Účinkující: 

Irena Troupová / soprán

Irena Troupová
Sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli historicky poučené interpretace staré hudby. Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na pódiích celé Evropy, spolupracovala např. s H. Armanem, J. Riffkinem, ansámblem Orphéon ad., v ČR pak s J. Tůmou, B. Willi, M. Knoblochovou, se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea, ad. Svůj repertoár postupně rozšířila o moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK, České filharmonie i Pražské komorní filharmonie a opakovaně na Pražském jaru. Spolupracuje se soubory pro soudobou hudbu a se soudobými skladateli. Věnuje se též odkazu meziválečných autorů. Vyučuje na JAMU a mezinárodních kurzech.

Jan Mikušek / kontratenor

Jan Mikušek / kontratenor
Kontratenorista Jan Mikušek studoval na brněnské konzervatoři hru na cimbál a dirigování. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské Akademii múzických umění, kde absolvoval u F. Vajnara. Během studia se začal věnovat také zpěvu. Věnuje se interpretaci staré hudby (Capella Regia, Musica Florea, Ritornello), spolupracuje s J. Stivínem a souborem Ensemble Damian. S pražským Národním divadlem spolupracoval na inscenaci opery M. Šmolky Nagano, opery T. Hanzlíka Slzy Alexandra Velikého a na inscenaci Zítra se bude... (2008). Jan Mikušek je spoluzakladatelem Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí. Je aktivním hráčem na tento nástroj.

Tomáš Kořínek / tenor

Tomáš Kořínek
Tenorista Tomáš Kořínek absolvoval brněnskou konzervatoř a JAMU v oboru zpěv. Již při svých studiích působil jako stálý host opery Divadla J.K.Tyla v Plzni, kde je od roku 2004 ve stálém angažmá. Je držitelem mnoha ocenění ze soutěží doma i v zahraničí a již v roce 2004 se objevil v širší nominaci na cenu Thálie za ztvárnění role Pedrilla v Divadle J. K. Tyla v Mozartově Únosu ze serailu, dále také v roce 2009 za Števu v Janáčkově Její Pastorkyni a za rok 2010 za roli Dona Ramira v Rossiniho Popelce v Národním divadle Brno. V poslední době navázal opět spolupráci s Národním divadlem Moravskoslezským, kde vystupuje v roli Vaška. Tomáš Kořínek patří také mezi vyhledávané interprety barokní hudby a spolupracuje s významnými českými soubory specializujícími se na interpretaci barokní hudby a v jeho repertoáru nechybí ani velká díla J. S. Bacha či G. F. Händela. V letech 1993 - 2003 působil též v cimbálové muzice Lipka, zabývající se interpretací moravské lidové hudby.

Petr Kubes / vypravěč

Petr Kubes / vypravěč
Pochází z Olomouce. Vystudoval divadelní fakultu v Praze pod vedením režiséra Luboše Pistoriuse a herce Jiřího Adamíry. Jeho prvním angažmá bylo divadlo v Mladé Boleslavi, kde hrál tři sezony. Další čtyři roky strávil v angažmá v Městských divadlech Pražských (Divadlo Rokoko). Současně hostoval v Národním divadle v Praze, Divadle v Řeznické nebo Divadle Minor. V Moravském divadle Olomouc působí od roku 2003.

Ars Brunensis / sbor

Ars Brunensis je smíšený pěvecký sbor, který je aktivní již skoro čtyři desítky let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Činnost Ars Brunensis však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby. Sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod. Koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. V posledních letech účinkuje také v operních či muzikálových představeních. Podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize. Sbormistrem je Dan Kalousek.

Orchestr Berg

Orchestr Bergje špičkové mladé těleso, uvádí divácky atraktivní a ¡novátorské projekty, které kladou důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století. Tu kombinuje například s divadlem, filmem, baletem, pantomimou, videoartem, výtvarným uměním apod., vystupuje často mimo tradiční sály. Prostřednictvím pravidelných objednávek nových děl u českých skladatelů především mladé generace pomáhá vytvářet nové hodnoty a Investuje do budoucnosti hudby a umění. V současné době má na svém kontě již desítky jak světových, tak českých premiér vynikajících světových autorů. Ke koncertní činnosti orchestru patří vystoupení na mezinárodních festivalech a významných domácích pódiích.

Peter Vrábel / dirigent

Peter Vrábel / dirigent
Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. Již jako student Akademie múzických umění spolupracoval s řadou komorních a symfonických orchestrů a Kůhnovým dětským sborem. V roce 1995 založil Orchestr Berg a vytvořil koncepci hudebního směřování tělesa - jeho tvůrčí nápady a podněty k zajímavým projektům jsou pro orchestr stálým a neocenitelným přínosem. Petr Vrábel je spolu se svým orchestrem oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století a soudobé. Má velmi široký umělecký záběr - přestože se zaměřuje na novou hudbu, koncerty doplňuje hudbou starších období, takže se v této souvislosti zabývá i dobovou interpretací. Vytvořil velké množství snímků pro Český rozhlas, své všestranné schopnosti využil při natáčení alba jazzového pianisty Franka Mantootha (USA) nebo při nahrávání pro film. V roce 2010 získal od České hudební rady ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby.