Freskový sál Komenium, 19.00 (také čtvrtek 17.10. v 16 hod) VYPRODÁNO

Místo konání: Freskový sál Komenium
Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes pomocí tohoto formuláře

Účinkující: 

Tomáš Flégr - varhanní portativ, virginal musellar, regal, organetto

Tomáš Flégr
varhaník a jediný český hráč na muselaar, studoval hru na královský nástroj na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jana Hory a ve stejném oboru pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u známého českého varhaníka doc. Jaroslava Tůmy. Studium koncertního diplomu úspěšně završil na Universität der Künste v Berlíně pod pedagogickým vedením prof. Leo van Doeselaara. Mezinárodní renomé si získal mj. provedením varhanní transkripce Smetanovy Vltavy, uváděním české varhanní tvorby a interpretací nejstarších varhanních děl. K řadě jeho ocenění patří vítězství v soutěži Georga Muffata v rakouském opatství Schlägl, účast ve finále Sweelinckovy soutěže v Oude Kerk v Amsterdamu, úspěchy na národních interpretačních soutěžích v Opavě a ve Vamberku. Své studium obohatil návštěvou kurzů předních evropských interpretů, v první řadě Gustava Leonhardta, Petera van Dijka, Ewalda Kooimana, Haralda Vogela, Martina Sandera, Ludgera Lohmanna. Spolupracuje s řadou sborů a orchestrů, mj. jako hráč na portativ v souboru Super Librum v nizozemském Groningenu. Jeho zájem o staré klávesové nástroje a znalost techniky hry na předchůdce dnešních varhan ho přivedl ke spolupráci s varhanářskou firmou Winold van der Putten z Finsterwolde a stavitelem čembal, vihuel a louten, Sebastiánem Núñezem z Utrechtu, s nimiž v roce 2010 realizoval projekt stavby repliky historického muselaaru, nástroje z rodiny cembal a virginalů.

Jankees Braaksma ( NL) – varhanní portativ, zobcové flétny, organetto, bicí

Jankees Braaksma
studoval hru na flétnu na konzervatořích v Groningen a v Amsterdamu u Jeanette van Wingerden, Keese Boeka a Baldricka Deerenberga. Středověkou hudbu studoval na prestižní škole Schola Cantorum ve švýcarské Basileji s podporou stipendia města Groningen. Kromě zobcové flétny je Braaksmovým stěžejním nástrojem rovněž varhanní portativ. Pravidelně koncertuje na tři kopie středověkých portativů (malé přenosné varhany používané ve středověku ca. 1300-1450), postavené varhanářem Winoldem van der Putten, a jeden rekonstruovaný středověký „blockwerk“ (větší varhany), ze 12. století. Tento „blockwerk“ je volnou replikou vyobrazení z Rutlandského žaltáře a je zkonstruován s užitím mechanismu zmiňovaného v traktátu mnicha Theophila. Tyto čtyři nástroje jsou vlastnictvím souboru pro středověkou hudbu Super Librum, který Jankees Braaksma založil v roce 1985. Se souborem Super Librum obdržel na Wassenearově soutěži v roce 1986 první cenu a byl také finalistou soutěže staré hudby v Brugách v roce 1987. Při interpretaci klade důraz na pečlivé studium pramenů, které užívá v souladu se znalostí v tehdejší době běžně užívaných principů improvizačních technik. Jako člen souboru Super Librum účinkuje na většině z evropských festivalů staré hudby. Jankees Braaksma je hostujícím docentem na řadě konzervatoří v Nizozemsku a v Německu.