Gabriela Eibenová / soprán

Sopranistka Gabriela Eibenová je renomovanou zpěvačkou v oblasti interpretace staré hudby. Vystudovala Pražskou konzervatoř, teorii a provozovací praxi staré hudby na Masarykově univerzitě a historickou interpretaci na JAMU. Se svým manželem, varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou, založila hudební soubor Ensemble Inégal, který se profiluje především jako propagátor díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Zpívala téměř v celé Evropě, v Izraeli, Libanonu i Japonsku. Na svém kontě má více než 40 CD nahrávek. Působí jako lektorka zpěvu na mistrovských kurzech specializovaných na interpretaci staré hudby. Je zakladatelkou festivalu Rosa Bohemica, jenž pomocí hudby oživuje a rozeznívá prostory se silným geniem loci.

Gabriela Eibenová