Hasan El Dunia / tenor

Tenorista Hasan El Dunia studoval teologii na Karlově univerzitě v Praze a na Lateránské univerzitě v Římě. Současně se věnoval studiu středověké a renesanční polyfonie a studiu sémiologie gregoriánského chorálu. Jako ansámblový a sólový zpěvák se účastní koncertní a nahrávací činnosti se soubory dobové interpretace české a evropské barokní hudby jako je např. Capella Regia, Ensemble Inegal, Ritornello, Collegium 1704 a Musica Florea. Od roku 2004 se pravidelně podílí na tenorových rolích v dobových inscenacích barokních oper v zámeckém barokním divadle v Českém Krumlově a na francouzských festivalech v Ambronay a Sablé sur Sarte.

Hasan El Dunia