Hilda Gulyás / soprán

Sopranistka Hilda Gulyás absolvovala obor zpěv a církevní hudby na konzervatoři v Bratislavě. Na filozofické fakultě UK studovala muzikologii a na Trnavské univerzitě katolickou teologii. V současné době působí na bratislavské konzervatoři a je členkou řady vokálních souborů. Její aktivity v oblasti liturgické hudby jsou spjaté především s františkánskou scholou v kostele Zvěstování Pána v Bratislavě.

Hilda Gulyás