Il Cuore Barocco (SK)

(Barokové srdce) je zoskupenie mladých aktívnych hudobníkov, ktorí sa venujú historicky poučenej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov. Súbor vznikol v roku 2010. Za svoju takmer desaťročnú existenciu má na svojom konte množstvo úspešných podujatí. Medzi významné produkcie patrili najmä koncerty v rámci cyklu Stará hudba v Slovenskej filharmónii. Súbor vystúpil na niekoľkých zahraničných (H. I. F. Biber Festival vo Viedni, BACH FOR ALL v Prahe) i mnohých slovenských festivaloch (Trnavská hudobná jar, organový festival ARS ORGANI v Nitre, Banskobystrické hudobné dni a mnohé ďalšie). Ansámbel spolupracuje s viacerými zahraničnými hosťami a sólistami. Na slovenskej hudobnej scéne je propagácia „starej“ hudby ešte stále pomerne neznámou oblasťou a preto je hlavnou ideou súboru Il Cuore Barocco čo najvernejšie priblížiť poslucháčom hudbu 17. a 18. storočia. Zároveň chce vzbudiť aj v laickej verejnosti záujem o hudbu v našich končinách málo hrávanú i nepoznanú.

Il Cuore Barocco