Jankees Braaksma ( NL) – varhanní portativ, zobcové flétny, organetto, bicí

studoval hru na flétnu na konzervatořích v Groningen a v Amsterdamu u Jeanette van Wingerden, Keese Boeka a Baldricka Deerenberga. Středověkou hudbu studoval na prestižní škole Schola Cantorum ve švýcarské Basileji s podporou stipendia města Groningen. Kromě zobcové flétny je Braaksmovým stěžejním nástrojem rovněž varhanní portativ. Pravidelně koncertuje na tři kopie středověkých portativů (malé přenosné varhany používané ve středověku ca. 1300-1450), postavené varhanářem Winoldem van der Putten, a jeden rekonstruovaný středověký „blockwerk“ (větší varhany), ze 12. století. Tento „blockwerk“ je volnou replikou vyobrazení z Rutlandského žaltáře a je zkonstruován s užitím mechanismu zmiňovaného v traktátu mnicha Theophila. Tyto čtyři nástroje jsou vlastnictvím souboru pro středověkou hudbu Super Librum, který Jankees Braaksma založil v roce 1985. Se souborem Super Librum obdržel na Wassenearově soutěži v roce 1986 první cenu a byl také finalistou soutěže staré hudby v Brugách v roce 1987. Při interpretaci klade důraz na pečlivé studium pramenů, které užívá v souladu se znalostí v tehdejší době běžně užívaných principů improvizačních technik. Jako člen souboru Super Librum účinkuje na většině z evropských festivalů staré hudby. Jankees Braaksma je hostujícím docentem na řadě konzervatoří v Nizozemsku a v Německu.

Jankees Braaksma