Kantiléna - Sbor dětí a mládeže SF Brno

Kantiléna vznikla ze Šlapanického dětského sboru v roce 1956 pod vedením svého zakladatele Ivana Sedláčka. V roce 1967 se ze školního sboru stala výběrová Kantiléna, a ta působí od roku 1984 při Státní filharmonii Brno. Za čtyři desetiletí svého působení absolvovala víc než tisíc koncertů a vystoupení doma, v Evropě, Japonsku a v Severní Americe. Ve svých třech odděleních sdružuje víc než 200 zpěváčků. V dramaturgii uplatňuje vokální polyfonii vrcholné renesance i hudbu soudobou. Ke 40. výročí své činnosti a za špičkovou interpretaci starší i moderní hudby byla Kantiléna vyznamenána Cenou města Brna pro rok 1996 (text z r. 2001).

Kantiléna Brno, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno