katedrála Svatého Václava, 19:00

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Hebridy
Paul Hindemith: Malíř Mathis
Leoš Janáček: Věčné evangelium

Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes na této stránce

Účinkující: 

Alžběta Poláčková / soprán

Alžběta Poláčková / soprán
Sopranistka Alžběta Poláčková absolvovala v Praze gymnázium a poté studium na HAMU ve třídě Reného Tučka. Je laureátkou řady mezinárodních pěveckých soutěží, kupř. Anglo-Czechoslovac Trust v Londýně nebo Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Od roku 2003 je v angažmá opery Národního divadla v Praze, kde nastudovala titulní roli ve Dvořákově Rusalce a Martinů Juliette, dále role Mařenky (Smetanova Prodaná nevěsta), Marguerity (Boitův Mefistofeles), Margit (Fibichův Pád Arkuna), Mariken a Panny Marie (Martinů Hry o Marii), Terinky (Dvořákův Jakobín), Micaëly (Bizetova Carmen), Lisy (Glass: Les Enfantes terribles), Kristiny (Janáčkova Věc Makropulos), Bystroušky (Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky), Euridice (Gluck: Orfeo ed Euridice), Zerliny a Donny Elvíry (Mozartův Don Giovanni), Paminy (Mozartova Kouzelná flétna). Je častým hostem MHF Pražské jaro a MOF Smetanova Litomyšl, spolupracuje s Českou filharmonií, BBC Symphony Orchestra, Pražskou komorní filharmonií, Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, Budapest Festival Orchestra ad.

Jaroslav Březina / tenor

Jaroslav Březina / tenor
absolvoval Pražskou konzervatoř u Zdeňka Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval u Václava Zítka. Koncertní činnost Jaroslava Březiny je nesmírně bohatá, především pak v projektech barokního a klasického repertoáru a to na koncertních pódiích v České republice, Rakousku, Norsku, Itálii, Německu, Francii, Španělsku ale i Japonsku. Od roku 1993 je sólistou opery Národního divadla, kde vytvořil bezpočet rolí českého i světového repertoáru. Ze zahraničních operních domů jmenujme alespoň uznávaný Teatro Real v Madridu. Spolupracoval s významnými dirigenty světového renomé i významnými orchestry v čele s Českou filharmonií. Pro Deutsche Gramophon natočil CD Rybovy České mše vánoční. Jako sólista se podílel také na nahrávce Zelenkovy korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis pro společnost Supraphon, která získala Cannes Classical Awards za rok 2002. Účinkuje na mezinárodních hudebních festivalech a spolupracuje s Českou televizí.

Český filharmonický sbor Brno

Český filharmonický sbor Brno (foto Kamil Jursa)
Český filharmonický sbor Brno (založen 1990) patří k světové interpretační špičce. Vystupuje na všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech, vyniká vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. V čele stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala (1943). Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU (klavír, kompozice, dirigování), je autorem sta osmdesáti skladeb. Sbormistrovské a dirigentské činnosti se věnuje padesát let. V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, loni pak za dlouholetou uměleckou činnost Cenu města Brna v oboru hudba. Sbor se zaměřuje na oratorní, kantátový a operní repertoár. Díky své kvalitě absolvuje ročně devadesát koncertů doma i v zahraničí. Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty. Přestože sbor hostuje na nejvýznamnějších zahraničních festivalech, domácí publikum ho může slyšet na mnoha koncertech i v České republice. Sbor má rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění.

Janáčkova filharmonie Ostrava

Janáčkova filharmonie Ostrava
Za počátek existence Janáčkovy filharmonie Ostrava je třeba považovat rok 1954, kdy vzniká Ostravský symfonický orchestr, který vedl Otakar Pařík. Od roku 1962 vystupuje pod názvem Státní filharmonie Ostrava (řídil ji tehdy Václav Jiráček) a v roce 1971 pod vedením dlouholetého šéfdirigenta Otakara Trhlíka získává svůj dnešní název Janáčkova filharmonie Ostrava. V současné době je na interpretačním projevu orchestru nejvíce znát vliv dvou významných šéfdirigentů posledních let, jimiž byli Christian Arming a Theodore Kuchar, opomenout ovšem nelze ani Petra Vronského. Umělecký profil orchestru formovali také významní hosté – V. Neumann, V. Smetáček, J. Bělohlávek, L. Pešek, Z. Mácal, Ch. Mackerras, S. Baudo, H. Rilling, J. Valčuha, M. Jurovskij a od sezóny 2020/2021 na jejich práci navazuje současný šéfdirigent Vassily Sinaisky. Ze sólistů zvučných jmen, kteří se s ostravskou filharmonií představili, jmenujme např. J. Suka, A. Navarru, J. Carrerase, P. Dominga, D. Peckovou E. Urbanovou, J. Calleju, P. Burchuladzeho nebo P. Šporcla, I. Ženatého, S. Babayana, D. Ishizaku, K. Gersteina, A. Ghindina a mnoho dalších. Primát mezi českými orchestry má JFO v uvádění soudobých děl, která jsou často prováděna v české premiéře. Hlavní zásluhu zde má dirigent a skladatel Petr Kotík. Legendárním se stalo kupříkladu hostování JFO na Pražském jaru 1999 v obrovitých Stockhausenových Gruppen pro tři orchestry.

Pierre Bleuse / dirigent / Francie

Pierre Bleuse / dirigent / Francie
Francouzský dirigent Pierre Bleuse patří mezi umělce, o kterých se v poslední době hodně hovoří. Je vnímán jako inspirující a novátorská hudební osobnost. Právě proto je zván k řadě těles a na přední festivaly v Evropě. Od sezóny 2021/22 působí jako šéfdirigent Odense Symphony Orchestra a také jako nový ředitel proslulého Pablo Casals Festival v Prades. Od sezóny 2023/24 se stane uměleckým ředitelem proslulého pařížského souboru Ensemble Intercontemporain. V uplynulé sezóně vystoupil s řadou předních světových těles, jako byl kupř. Orchestre National de France, Singapore Symphony, Tokyo Symphony, Berner Symphonieorchester, Flanders Symphony Orchestra, Orchester Symphonique de Québec a Orchestre Philhamonique Royal de Lutych a Philharmonie de Paris.