kostel sv. Mořice

Samuel Barber: Adagio pro smyčce, op. 11
Leoš Janáček: Houslový koncert Putování dušičky
Ludwig van Beethoven: Mše C dur, po. 86

Místo konání: Kostel svatého Mořice
Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes na této stránce

Účinkující: 

Milan Paľa / housle

Milan Paľa / housle
Slovenský houslista Milan Paľa je jednou z nejvýraznějších osobností současné hudební scény. Unikátnost jeho hry je nepřehlédnutelná a odborná veřejnost jej právem řadí mezi elitu světových interpretů mladé generace.Již během studia na Konzervatoři J. L. Belly v Banské Bystrici, později Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) získával Milan Paľa řadu ocenění a nepřehlédnutelnou pozornost na mezinárodních evropských soutěžích. V té době se také pravidelně účastnil mezinárodních mistrovských kurzů v Curychu (Vladimir Spivakov, Jean Guillou), v soukromé třídě Semjona Yaroshevicha se zase seznámil s legendární ruskou školou Davida Oistracha. Byla to však spolupráce se skladateli, která měla dle jeho vlastních slov zásadní vliv na formování jeho hudebního projevu.Blízký vztah a úzká tvůrčí spolupráce se skladateli jako Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert vyústila ke vzniku množství skladeb „šitých na míru“ mladému houslistovi, který mezitím rozšiřoval své interpretační schopnosti až k bodu, kdy jeho hra daleko přesáhla obvyklé limity.Jako houslista, který stejně mistrně ovládá i hru na violu, je v současnosti Milan Paľa vyhledávaným interpretem pro uvádění nových děl. Má za sebou velké množství premiér skladeb současných autorů (Jean Guillou, Jevgenij Iršai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender a další). V posledních letech se představil na několika prestižních pódiích v oblasti soudobé hudby, z nichž mezi nejvýznamnější patří ISCM World New Music Days 2013, 28. bienále Zagreb (2015), Arcus Temporum (Pannonhalma, Maďarsko), Melos- Ethos International Festival of Contemporary Music (Bratislava, Slovensko) či Hudební fórum Hradec Králové.

Lucie Silkenová / soprán

Lucie Silkenová
Sopranistka Lucie Silkenová se řadí k vyhledávaným českým operním pěvkyním. Studovala na pražském Gymnáziu J. Nerudy s hudebním zaměřením a pak následovala Hudební fakulta AMU, kde byl jejím pedagogem Ivan Kusnjer. Své pěvecké umění tříbila na mistrovských kurzech v Anglii, Španělsku, Německu a Rakousku. Už během studia na HAMU na sebe upozornila spoluprací s J. Suchým v divadle Semafor, ale i vystoupeními v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Účastnila se řady domácích a zahraničních interpretačních soutěží. Právě zde si jí všimli zástupci tří významných divadel (Národní divadlo Praze, Státní opera Praha a Státní divadlo Košice) a její vystoupení ocenili nabídkou hostování na tamních scénách. Dále hostovala v divadlech Teatro Regio Torino, F. X. Šaldy v Liberci, J. K. Tyla v Plzni, v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě a spolupracuje s Komorní operou Praha na zahraničních turné (Japonsko, Španělsko, Francie, Německo, Švýcarsko). Neméně úspěšně si vede i v oblasti koncertní. Natočila několik nahrávek se společnostmi Navona Records, ArcoDiva a Český rozhlas.

Barbora de Nunes-Cambraia / alt

Barbora de Nunes-Cambraia
Mezzosopranistka Barbora de Nunes-Cambraia, nominovaná na Cenu Thálie 2016, získala hudební vzdělání na pražské a plzeňské konzervatoři a na řadě mistrovských kurzů. Své vzdělání si doplnila studiem jazyků na Univerzitě Karlově. Vystupuje pravidelně po celé republice, absolvovala turné po Brazílii, Japonsku, Thajsku, Izraeli, Francii, Německu, Polsku, spolupracuje se světovými a českými dirigenty a orchestry. Nahrála několik CD: Amor eterno s operními áriemi 19. a 20. století (2009) a Umění milovati s hudbou Zdeňka Zahradníka; Písně Almy Mahlerové pod vedením Zdeňka Mácala (2011) a za doprovodu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK; A Tribute to the Jewish Soul s Schulhoffovou Symfonií pro alt a orchestr Menschheit a Mahlerovými Písněmi o mrtvých dětech (2015). V roce 2017 symfonickou fantazii Žítkovská bohyně na profilovém disku J. Vičara Cesta k slunci; a v témže roce písňový cyklus The Magic Wheel of the Zodiac australské skladatelky M. Brandman. Od září 2015 působí jako pedagog na konzervatoři v Teplicích.

Tomáš Černý / tenor

Tomáš Černý / tenor
Tenorista Tomáš Černý hostuje na domácích i zahraničních operních scénách, z nejvýznamnějších jmenujme např. Staatstheater Nürnberg, Theater Basel, Opernhaus Zürich nebo Staatsoper Stuttgart. V zahraničí je Tomáš Černý považován za specialistu na český, zejména Dvořákův koncertní repertoár – kupř. nahrávka Dvořákova Requiem získala v roce 2011 prestižní japonské ocenění Tokusen. Je držitelem ceny Thálie 2000 za hlavní roli v Lehárově Zemi úsměvů a ceny Libuška na festivalu Opera 2005 za ztvárnění Edgara v Donizettiho Lucii di Lammermoor. Je častým hostem prestižních domácích i zahraničních festivalů (Dresdner Musikfestspiele, Milano Musica, Pražské jaro, Mezinárodní festival soudobé hudby Varšavský podzim) i operních scén (Národní divadlo a Státní opera v Praze, Komische Oper Berlin, Staatstheater Wiesbaden, Slovenské národné divadlo v Bratislavě ad.). Spolupracoval s orchestry, jako je např. Česká filharmonie, Tonhalle Orchester Zürich, Filharmonia Narodowa ve Varšavě, Gewandhaus Orchester Leipzig, Bremer Philharmoniker, Brbantská filharmonie, Odense Symfoniorkester, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional de España, Royal Liverpool Philharmonic nebo RAI Torino.

Tadeáš Hoza / baryton

Tadeáš Hoza / baryton
Tadeáš Hoza vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně a od sezóny 2021/2022 nastoupil jako nejmladší sólista do operního souboru Národního divadla Brno. Je laureátem mnoha pěveckých soutěží, jako jsou například Žerotín Olomouc či Písňová soutěž Bohuslava Martinů v Praze. V roce 2018 získal 1. cenu v kategorii Junior, 2. cenu v kategorii Píseň a mnoho dalších vedlejších ocenění na prestižní Mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. V letech 2017/2018 absolvoval půlroční stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni, kde získal mnoho cenných zkušeností pod vedením prof. Antona Scharingera. Aktivně se zúčastnil mistrovských pěveckých kurzů pod vedením slavných lektorů, jakými byli například Irini a Bryan Hymel, Thomas Steinhöfel, Siegrfried Gohritz, Irena Sylya nebo Deividas Staponkus. Vystupoval v Polsku, Bulharsku, Itálii, Rakousku, Rusku, Francii, Belgii či v Lucembursku. V rámci Komorní opery JAMU nastudoval několik rolí, např. Satana (Martinů: Slzy nože), Rytíře (Martinů: Mirandolina), Orfea (Gluck: Orfeo ed Eurydice) a Papagena (Mozart: Kouzelná flétna). Věnuje se také dobově poučené intepretaci barokní hudby ve spolupráci s Czech Ensemble Baroque Romana Válka, Ensemble Inégal Adama Viktory, Musica Florea Marka Štryncla či Collegium Vocale 1704 Václava Lukse. Na letní stagioně festivalu Hudba Znojmo ztvárnil v roce 2018 titulní roli Těla ve Sváru duše s tělem E. Cavalieriho a v roce 2019 se zde představil coby Velekněz v oratoriu Saul G. F. Händela. V roce 2021 zde pak úspěšně provedl roli Ježíše v oratoriu Soudný den G. P. Telemanna. Jeho současné působení zahrnuje účinkování v Národním divadle Brno (Mozart: Kouzelná flétna, Janáček: Liška Bystrouška, Bizet: Carmen, Teml: Kocour v botách, Martinů: Řecké pašije, Zámečník: Ferda Mravenec ̧ Puccini: Bohéma ad.), Moravském divadle Olomouc (Mozart: Così fan tutte, Hašler: Podskalák) a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě (Taylor: Květiny pro paní Harrisovou, Křička: Bílý pán, Sondheim: Sweeney Todd). Věnuje se i vlastní koncertní činnosti a přibližuje operní žánr dětem na ZUŠ i širší veřejnosti v programu „Malý operní seminář“.

Ars Brunensis Chorus / sbor

Ars Brunensis Chorus
Ars Brunensis je smíšený pěvecký sbor, který je aktivní již skoro čtyři desítky let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Činnost Ars Brunensis však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby. Sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod. Ars Brunensis koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. Od roku 2000 je sbormistrem Dan Kalousek. V posledních letech účinkuje Ars Brunensis také v operních či muzikálových představeních. Sbor se podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize.

Moravská filharmonie Olomouc

Moravská filharmonie Olomouc
Moravská filharmonie patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Sídlí v historické metropoli Moravy a již 75 let funguje jako centrum hudebních aktivit v kraji. Na jejím uměleckém vývoji se podílely významné osobnosti české i světové hudební scény. Za všechny jmenujme například dirigenty Otto Klemperera a Václava Neumanna, houslisty Josefa Suka a Gidona Kremera či violoncellistu Pierra Fourniera.  Za dobu své existence si Moravská filharmonie Olomouc vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár. Věnuje se především velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století, propaguje však i soudobou českou a světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí uvedení více než 250 novinek. Orchestr se rovněž řadí k autentickým interpretům klasiků české národní hudební kultury: Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Moravská filharmonie Olomouc má bohatou diskografii a vystupuje na významných mezinárodních hudebních festivalech doma i v zahraničí. Především je kulturní institucí, která se zásadní měrou podílí na organizaci uměleckého a koncertního života v Olomouci a okolí.  Pořádá festivaly Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival Olomouc. Mezi její činnosti patří také řada vzdělávacích aktivit pro děti a mladé lidi. 

Marián Lejava / dirigent

Marián Lejava
Dirigent Marián Lejava je pětinásobným nominantem a dvojnásobným držitelem  Radio_Head Awards za album roku (2013 a 2016), dvou cen Hudobného fondu (Jána Levoslava Bellu 2003 a Frica Kafendu 2018). 2000-09 byl dirigentem VENI ensemble, v letech 2010-15 VENI Academy, kterého vznik inicioval. Od r. 2014 je hlavním dirigentem Prague Modern ensemble. Pravidelně spolupracuje s orchestry a operními domy na Slovensku, v České republice, Maďarsku, Německu a Francii. Premiéroval vice než 120 současných děl slovenských a světových skladatelů. Podílel se na 25ti CD pro firmu Naxos, Pavlík Records, Real Music House ad. Jeho skladby zazněly na domácích i zahraničních festivalech pro soudobou hubu (ISCM World New Music Days: Zagreb 2005, Košice 2013 a Tallin 2019, Varšavská jeseň 2006, Bienale musički Zagreb 2015 a i.). V letech 2006 a 2017 vyšla dvě autorská alba, druhé z nich realizoval s Metrum ensemble v Budapešti. Od r. 2014 pravidelně realizuje úpravy děl světového operního a symfonického repertoáru pro menší obsazení (2014 Rusalka, 2017 Liška Bystrouška, Beethoven a Schumann: houslové koncerty 2020 ad.). Od roku 2010 je pedagogem na VŠMU v Bratislavě, kde vyučuje skladbu a orchestrální dirigovaní. V letech 2018-20 byl externím pedagogem skladby na HAMU v Praze.