kostel Zvěstování Páně, 19.00/u kapucínů/

Duchovní hudba italského baroka

P. Locatelli: Sinfonia funebre f moll
A. Vivaldi: Triosonata in e moll
G. B. Pergolesi: Stabat Mater

Čas: 19:00
Vstupenky objednávejte ještě dnes pomocí tohoto formuláře

Účinkující: 

Hilda Gulyás / soprán

Hilda Gulyás
Sopranistka Hilda Gulyás absolvovala obor zpěv a církevní hudby na konzervatoři v Bratislavě. Na filozofické fakultě UK studovala muzikologii a na Trnavské univerzitě katolickou teologii. V současné době působí na bratislavské konzervatoři a je členkou řady vokálních souborů. Její aktivity v oblasti liturgické hudby jsou spjaté především s františkánskou scholou v kostele Zvěstování Pána v Bratislavě.

Jarmila Balážová / mezzosoprán

Jarmila Balážová
Mezzosopranistka Jarmila Balážová dokončila v roce 2017 studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Marty Beňačkové. Absolvovala studijní pobyt ve varšavské Akademii F. Chopina ve třídě Ewy Izykowskej. Pravidelně spolupracuje se slovenskými soubory, které interpretují starou hudbu. Absolvovala interpretační kurzy pod vedením řady význačných umělců, jako je kupř. Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Dagmar Pecková, Markéta Cukrová ad.

Il Cuore Barocco (SK)

Il Cuore Barocco
(Barokové srdce) je zoskupenie mladých aktívnych hudobníkov, ktorí sa venujú historicky poučenej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov. Súbor vznikol v roku 2010. Za svoju takmer desaťročnú existenciu má na svojom konte množstvo úspešných podujatí. Medzi významné produkcie patrili najmä koncerty v rámci cyklu Stará hudba v Slovenskej filharmónii. Súbor vystúpil na niekoľkých zahraničných (H. I. F. Biber Festival vo Viedni, BACH FOR ALL v Prahe) i mnohých slovenských festivaloch (Trnavská hudobná jar, organový festival ARS ORGANI v Nitre, Banskobystrické hudobné dni a mnohé ďalšie). Ansámbel spolupracuje s viacerými zahraničnými hosťami a sólistami. Na slovenskej hudobnej scéne je propagácia „starej“ hudby ešte stále pomerne neznámou oblasťou a preto je hlavnou ideou súboru Il Cuore Barocco čo najvernejšie priblížiť poslucháčom hudbu 17. a 18. storočia. Zároveň chce vzbudiť aj v laickej verejnosti záujem o hudbu v našich končinách málo hrávanú i nepoznanú.