Leoš Svárovský / dirigent

Leoš Svárovský vystudoval obory flétna a dirigování na HAMU v Praze u renomovaného dirigenta Václava Neumanna jako jeho poslední student. Svou kariéru zahájil v pražském Národním divadle jako asistent Zdeňka Košlera. Od roku 2000 je Leoš Svárovský pedagogem na katedře dirigování pražské HAMU. V roce 2018 úspěšně zakončil profesorské řízení. Od začátku své kariéry působil jako šéfdirigent vynikajících českých a slovenských orchestrů: Komorní opera Praha, Janáčkova filharmonie Ostrava, státní filharmonie Brno, Sinfonietta Žilina, Státní opera Praha. Od jara 2014 je šéfdirignetm Aichi Central Symphony Orchestra Nagoya. Je stálým hostujícím dirigentem Slovenské filharmonie a čestným členem Filharmonie Brno. Leoš Svárovský je pravidelně zván na podia mnoha významných hudebních festivalů a divadel doma i v zahraničí.

Leoš Svárovský / dirigent