Ludovít Ludha / tenor

L’udovít Ludha je absolventem VŠMU v Bratislavě pod vedením prof. Vlasty Hudecové. Už za studií absolvoval turné v Itálii, kde interpretoval Mši C dur L. v. Beethovena. V roce 1987 získal první cenu na celostátní soutěži posluchačů vysokých škol ČSFR. Ještě v tom roce vystoupil v rámci Salzburger Festspiele. V r. 1988 se stal sólistou opery Slovenského národního divadla v Bratislavě, od r. 1991 se datuje jeho mezinárodní kariéra (hostoval na divadelních a koncertních pódiích v Itálii, Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Španělsku, Izraeli, Německu, Rakousku, Francii, Švýcarsku, Španělsku, Izraeli, Egyptě, USA). (text z r. 2001)

Ludovít Ludha / tenor