Lukáš Michel / klavír

Klavírista Lukáš Michel byl v letech 1990-1996 posluchačem Konzervatoře v Ostravě ve třídě prof. Milady Šlachtové a Moniky Tugendliebové, pod jejichž vedením se zúčastnil mnoha soutěží, např. Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Chopinovy soutěže v Mariánských Lázních či Soutěže o cenu Beethovenova Hradce. Od roku 1996 studoval klavírní hru na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity u prof. Rudolfa Bernatíka. Od srpna 2007 je vedoucím Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity, kde se věnuje výuce hry na klavír, klavírním korepeticím a komorní hře. Je členem komorních souborů Colour Bass Duo, Triostrava a Ad libitum, se kterými koncertuje v České republice i zahraničí. Od roku 2017 hraje v klavírním duu s Eliškou Novotnou.

Lukáš Michel