Maciej Wieloch / dirigent

Maciej Wieloch je absolventem Hudební akademie v Poznani. V roce 1980 absolvoval s vyznamenáním Státní vyšší hudební školu ve třídě sólového zpěvu u prof. Henryka Łukaszaka. O tři roky později získal svůj druhý diplom s vyznamenáním na téže univerzitě v Poznani ve třídě symfonického dirigování profesorů Stefana Stuligrosze a Renarda Czajkowského. Po studiu působil jako sbormistr v Teatru Wielkem Stanisława Moniuszka v Poznani a od roku 1995 jako dirigent poznaňské opery. Soubor poznaňské opery dirigoval nejen doma, ale i při hostováních v Německu, Belgii, Lucembursku a Francii. Současně přednáší na Hudební akademii v Poznani, kde připravil mnoho skvělých studentských oper a koncertů. Maciej Wieloch spolu se sborem "Poznaňských slavíků" připravil a uvedl mnoho oratorií a kantát, vedle toho připravuje četné a cappellové koncerty. Velmi úspěšně navazuje na tradici, kterou před lety zahájil v Poznani Stefan Stuligrosz.

Maciej Wieloch / dirigent