Monika Knoblochová / cembalo

je vyhledávanou a uznávanou hráčkou na cembalo. Po absolvování Konzervatoře v Praze, obor klavír, studovala cembalo na AMU ve třídě prof. Giedré Lukšaité-Mrázkové a formou konzultací u prof. Zuzany Růžičkové. Po roční stáži na Hermann-Zilcher-Konservatorium ve Würzburgu, v letech 1996-98 studovala na Dresdner Akademie für alte Musik, na Hochschule für Musik v Kolíně n. Rýnem a následně na Hochschule für Musik v Mnichově. Monika Knoblochová vystupuje jak sólově, tak v rámci rozmanitých komorních formací či jako sólistka s orchestrem.

Monika Knoblochová / cembalo