Slovenský filharmonický sbor

Slovenský filharmonický sbor je významným představitelem slovenského profesionálního hudebního umění. Do hudebního života vstoupil v roce 1946 podvedením dirigenta Ladislava Slováka. V r. 1957 byl začleněn do souboru těles při Slovenské filharmonii. Za více jak půl století činnosti vyrostlo ze SFS těleso mimořádných kvalit a dnes se řadí k nejlepším evropským souborům svého druhu. Jedinečný technický arzenál, kultivovanost projevu, Ideální zvuková rovnováha hlasových skupin, ale I Interpretační pohotovost, spolehlivost a umělecká disciplína stojí v základu jeho skvělých uměleckých výkonů.