Stanislav Macura / dirigent

Stanislav Macura patří k předním českým dirigentům. Je spoluzakladatelem Podzimního festivalu duchovní hudby Olomouc, dlouhá léta působil jako jeho dramaturg a umělecký garant. Pedagogicky působil na VŠMU v Bratislavě a spolupracoval s významnými našimi i zahraničními orchestry. Macurovo dirigentské umění proslulo exaktními přístupy při studiu hudebních děl, romantickým smyslem pro krásu výrazového detailu, velkorysost formy i širokou monumentalitu a především neomylným citem pro díla s maximální filozofickou hloubkou sdělení (text z r. 2001).

Stanislav Macura