Státní filharmonie Brno

Státní filharmonie Brno je nositelkou velké orchestrální tradice, založené kdysi úsilím mladého Leoše Janáčka. Později se Janáčkovu žáku Břetislavovi Bakalovi podařilo vybudovat v brněnském rozhlase velmi kvalitní symfonické těleso, jež se v roce 1956 stalo základem dnešní filharmonie. Ta se ve druhé půli minulého století hlavním centrem brněnského koncertního života. Umělecký profil orchestru modelovala celá řada vynikajících dirigentských osobností. Dnes je se svými 115 hráči jedním z největších středoevropských orchestrů, rozsahem a úrovní svého působení se řadí nejen k orchestrům pražským, ale také k proslulým tělesům vídeňským. Doma je se svými pravidelnými deseti koncertními řadami a každoroční účastí na Mezinárodním hudebním festivalu Moravský podzim pilířem brněnského hudebního života (text z r. 2001).

Státní filharmonie Brno