Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK

Symfonický orchestr hlavního města Prahy – FOK patří k předním orchestrálním tělesům v evropském měřítku. Byl založen v roce 1934 jako menší orchestr se zaměřením nejen koncertním. (Původní zkratka FOK – znamená Film, Opera, Koncert). Interpretační úroveň i význam orchestru dosáhly mezinárodního významu, v době éry šéfdirigenta dr. Václava Smetáčka, v letech 1942-72, kterému s velmi brzy podařilo vybudovat velké symfonické těleso s ambicemi obstát dramaturgicky i umělecky na světových pódiích. V tomto trendu pokračovali další šéfdirigenti. Orchestr je stálým hostem mnoha mezinárodních hudebních festivalů. Navštívil většinu evropských zemí, opakovaně Severní Ameriku, Japonsko, vystupoval v Izraeli, Korei a Taiwanu.
Zvláštní kapitolou jsou zvukové záznamy na hudebních nosičích, jejichž množství je možno orchestr řadit k nejvyhledávanějším. Jmenujme alespoň několik uměleckých osobností, které stály za dirigentským pultem: Václav Talich, Rafael Kubelík, Karel Ančerl, Charles Munch, Sir Georg Solti, Seiji Ozawa, Zubin Mehta, Serge Baudo, Sir Charles Mackerras, Kurt Masur, Gennadij Roždestvenskij a další.

Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK