Vít Šantora / tenor

pochází z Litoměřic. V roce 2014 absolvoval Konzervatoř v Teplicích pod vedením Mgr. Jitky Slavíčkové. Navázal na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde dosud studuje ve třídě prof. Ivana Kusnjera. Vzdělání si dále obohatil účastí na Mezinárodních interpretačních kurzech v Mißlareuthu u basisty Thomase Thomaschkeho. Věnuje se domácí i zahraniční koncertní činnosti, např. se představil na koncertech v rámci festivalu Mitte Europa. Doposud se věnoval divadelní praxi v produkci HAMU, vystoupil v operách Bohuslava Martinů jako Kočkarjov v Ženitbě a Oskar v opeře Dvakrát Alexandr. V divadelní sezóně 2016/2017 se představil v Národním divadle v Praze rolí Jefeta v Noemově potopě od Benjamina Brittena a ve Slezském divadle v Opavě rolí prvního pobudy v Orffově Chytračce. V následujících sezónách vytvořil řadu rolí, jako jsou Bardolfo z opery Falstaff G. Verdiho, Vašek z Prodané nevěsty a čtvrtý žnec v Libuši B. Smetany, Don Curzio z Figarovy svatby W. A. Mozarta a role Podivína v opeře Láska ke třem Pomerančům od S. Prokofieva.

Vít Šantora