Účinkující

Patricie Janečková
Patricie Janečková / soprán

Sopranistka Patricie Janečková studuje operní zpěv na Ostravské univerzitě pod vedením Evy Dřízgové-Jirušové.  Jako desetiletá zvítězila v konkurzu Janáčkovy filharmonie Ostrava a dostala možnost zpívat se symfonickým orchestrem. V roce 2014 se stala absolutní vítězkou pěvecké soutěže Concorso Internazionale Musica Sacra (Řím) a získala stipendium na kurzy v Arezzu, kde pracovala pod vedením R. Brusona. Má za sebou řadu vystoupení na koncertech doma i v zahraničí, spolupracuje s  českými a slovenskými symfonickými orchestry. V roce 2015 debutovala na slovenských operních scénách (Státní divadlo Košice – Figarova svatba – Barbarina, Slovenské národní divadlo – Kouzelná flétna – Pamina), o rok později absolvovala několik koncertů v České republice a získala tři ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech.

Monika Jägerová
Monika Jägerová / alt

Mezzosopranistka Monika Jägerová studovala zpěv u Pavly Zumrové a interpretaci staré hudby u Ireny Troupové. Je finalistkou 7th Renata Tebaldi International Voice Competition 2017 – Ancient and Baroque repertoir v San Marinu. V r. 2017 debutovala rolí Mrs. Quickly ve Slezském divadle Opava v inscenaci Verdiho Falstaffa. Pravidelně vystupuje se soubory poučené interpretace staré hudby Collegium 1704, Czech Ensemble Baroque, Hof-musici a Ensemble Damian. V r. 2019 vystoupila na festivalu Oude Muziek v Utrechtu s Ensemblem Tourbillon v Pergolesiho Stabat Mater. Zúčastnila se řady mistrovských tříd a v 2019 získala 3. cenu na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka. Studovala též housle na konzervatoři Jana Deyla v Praze a hudební vědu na Univerzitě Karlově.

Aleksander Kruczek
Aleksander Kruczek / tenor

Tenorista Aleksander Kruczek je absolventem Akademie hudby Karola Szymanowského v Katovicích, kde studoval ve třídě prof. Jana Ballarina a absolvent postgraduálního vokálního studia v Hudebním divadle v Gliwicích. Je mimo jiné laureátem řady národních i mezinárodních soutěží.

David Szendiuch
David Szendiuch / bas

Basista David Szendiuch studoval na brněnské konzervatoři pod vedením Sylvie Kodetové a absolvoval v roce 1994 pod vedením Josefa Škrobánka. Od roku 2003 je soukromým žákem Jurije Gorbunova, který je Národním umělcem SSSR a držitelem české Ceny Thálie. V roce 2015 zakončil magisterské studium v oboru sólový zpěv na JAMU v Brně ve třídě Marty Beňačkové. V letech 1994–1999 působil jako člen sboru Opery Národního divadla Brno, od roku 1999 působí jako sólista Moravského divadla Olomouc, kde od diváků získal vyznamenání za mimořádný umělecký výkon v roli Leporella v opeře Don Giovanni (2002) a vyznamenání za nejlepší mužský umělecký výkon sezóny 2004/2005.

Český filharmonický sbor Brno
Český filharmonický sbor Brno

Český filharmonický sbor Brno (založen 1990) patří k světové interpretační špičce. Vystupuje na všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech, vyniká vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. V čele stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala (1943). Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU (klavír, kompozice, dirigování), je autorem sta osmdesáti skladeb. Sbormistrovské a dirigentské činnosti se věnuje padesát let. V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, loni pak za dlouholetou uměleckou činnost Cenu města Brna v oboru hudba.

Sbor se zaměřuje na oratorní, kantátový a operní repertoár. Díky své kvalitě absolvuje ročně devadesát koncertů doma i v zahraničí. Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty. Přestože sbor hostuje na nejvýznamnější zahraničních festivalech, domácí publikum ho může slyšet na mnoha koncertech i v České republice. Sbor má rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění.

Michal Bárta
Michal Bárta / klavír

Klavírista Michal Bárta absolvoval v roce 1997 Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a později pokračoval ve studiu na Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Během studia získal ceny na několika mezinárodních soutěžích, mezi jinými první cenu na Smetanovské klavírní soutěži v roce 1995. V době, kdy absolvoval vysokou školu, již zároveň působil jako pedagog hry na klavír Janáčkovy Konzervatoře v Ostravě. Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje koncerty nejen v České republice, ale také v Jižní Koreji, Švédsku, Itálii, Německu, Francii, Rusku a dalších zemích Evropy. Jako sólista se představil s Opera House Orchestra Daegu (Jižní Korea), Janáčkovou filharmonií Ostrava, orchestrem Camerata Janáček a dalšími tělesy. V současné době působí na Fakultě umění Ostravské univerzity a věnuje se zejména komorní hudbě.

Lukáš Michel
Lukáš Michel / klavír

Klavírista Lukáš Michel byl v letech 1990-1996 posluchačem Konzervatoře v Ostravě ve třídě prof. Milady Šlachtové a Moniky Tugendliebové, pod jejichž vedením se zúčastnil mnoha soutěží, např. Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Chopinovy soutěže v Mariánských Lázních či Soutěže o cenu Beethovenova Hradce. Od roku 1996 studoval klavírní hru na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity u prof. Rudolfa Bernatíka. Od srpna 2007 je vedoucím Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity, kde se věnuje výuce hry na klavír, klavírním korepeticím a komorní hře. Je členem komorních souborů Colour Bass Duo, Triostrava a Ad libitum, se kterými koncertuje v České republice i zahraničí. Od roku 2017 hraje v klavírním duu s Eliškou Novotnou.

Jakub David Smešný
Jakub David Smešný / harmonium

Hráč na harmonium Jakub David Smešný se hře na varhany začal věnovat ve věku patnácti let. Studuje hru na varhany na konzervatoři v Plzni pod vedením profesora Adama Viktory. Aktivně se věnuje koncertní činnosti a své vzdělání si prohlubuje poznáváním historických varhan v Čechách i zahraničí. Absolvoval varhanní kurzy pod vedením profesorů Edoarda Bellottiho, Tobiase Lindnera, Wolfganga Zerera a Oliviera Latryho.

Paolo Gatto
Paolo Gatto / dirigent

Dirigent Paolo Gatto se narodil v Bergamu. Studoval hru na klavír od čtyř let u Luigiho Rossiho na konzervatoři v Piacenze. Na začátku své kariéry pracoval jako asistent významných dirigentů v italských operních domech. Po sérii mezinárodních mistrovských kurzů v Itálii, Bulharsku, Rakousku a Nizozemsku dokončil studium dirigování na vídeňské hudební akademii u profesora Karla Oesterreichera a Julia Kalmara. Od roku 1992 vystupuje jako dirigent různých instrumentálních těles (Pomeriggi Musicali di Milano, Ente Autonomo Arena di Verona, Orchestra Stabile di Bergamo ad.) a často hostuje v zahraničí. Od roku 1993 se aktivity P. Gatta rozšířily díky spolupráci s operními domy v České republice, zejména s Národním divadlem Praha, Státní operou Praha, Janáčkovou operou v Brně a s Národním moravskoslezským divadlem v Ostravě. Jako hlavní hostující dirigent v letech 1994–2009 zde připravoval 22 nových inscenací. V roce 2009 byl Paolo Gatto jmenován hudebním ředitelem Národního divadla v Košicích.

Martin Daněk
Martin Daněk / hoboj

studoval hoboj na Hudebním gymnasiu v Praze a poté na Vysoké hudební škole Hanse Eislera v Berlině u Jonathana Kellyho (hoboj) a Dominika Wollenwebera (anglický roh). Studium si doplnil řadou kurzů a také pobytem na konzervatoři v Lausanne. Vystupoval s významnými evropskými orchestry (Berlínská filharmonie, Česká filharmonie, Anglická národní opera, Finský rozhlasový orchestr Helsinky, Operní akademie Curych ad.). V uplynulé sezóně hrál jako sólohobojista v Islandské filharmonii. Je stálým hráčem soubo ru Alma Mahler Kammerorchestr. Vedle hry klasicko-romantického repertoáru se věnuje i interpretaci barokní hudby.

Pražští komorní sólisté
Pražští komorní sólisté

Bude doplněno.

Jan Mráček / umělecký vedoucí

Bude doplněno.

Henrietta Lednárová / soprán

Bude doplněno.

Ludovít Ludha / tenor

Bude doplněno.

Martin Babjak / baryton

Bude doplněno.

Pražský filharmonický sbor

Bude doplněno.

Jaroslav Brych / sbormistr

Bude doplněno.

Kantiléna Brno, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno
Kantiléna - Sbor dětí a mládeže SF Brno

Kantiléna Brno je výběrový pěvecký sbor, laureát řady mezinárodních sborových soutěží, který spolupracuje s předními umělci, dirigenty, orchestry a soudobými skladateli, jejichž novinkovou tvorbu uvádí na koncertech a zaznamenává na zvukových snímcích. Sbor, skládající se ze tří oddělení, v současné době navštěvuje okolo 150 zpěváků ve věku 5 až 19 let. Za dobu své existence Kantiléna účinkovala na více než 1 500 koncertech doma, v sedmnácti evropských zemích, v USA, Kanadě, Japonsku a Rusku. Výrazné oblibě se u posluchačů těší stylové pořady duchovní hudby, které v podání sboru zazněly ve více než 250 chrámech. Sbormistry Kantilény jsou Michal Jančík a Jakub Klecker.

Ivan Sedláček / sbormistr

Bude doplněno.

Komorní orchestr SF Brno

Bude doplněno.

Jaromír Michael Krygel
Jaromír M. Krygel / dirigent

Dirigent Jaromír M. Krygel studoval na Konzervatoři v Ostravě a je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde absolvoval ve třídě dirigenta Stanislava Macury. Již v době studia na konzervatoři se stal asistentem šéfdirigenta Moravské filharmonie Olomouc. Dále působil jako šéfdirigent Komorní filharmonie Brno a v roce 1997 byl jedním z nejmladších účastníků světově uznávané dirigentské soutěže Concours International de Jeunes Chefs d'Orchestre de Besancon. Několikrát se zúčastnil mistrovských interpretačních kurzů Bachakademie v Praze a na osobní pozvání H.Rillinga také Internaationale Bachakademie Stuttgart vedených jím osobně a J.E.Gardinerem. Spolupracoval s řadou orchestrů (např. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní orchestr pražských symfoniků, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Cappella Istropolitana, ad.) a sborů (Český filharmonický sbor Brno, Pražský filharmonický sbor, Kühnův smíšený sbor, Slovenský filharmonický sbor, Lúčnica ad.). Hostoval ve Francii, Německu, Itálii, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku s programem operním i orchestrálním. Od roku 2009 je uměleckým ředitelem Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci a od téhož roku trvá též spolupráce s TV Noe, s níž realizoval hezkou řádku oratorních děl, která se vysílají dodnes (např. Massenet: Maří Magdaléna, Schubert: Mše G dur, Webber Lloyd: Requiem, Dvořák: Requiem, Bruckner: Te Deum). Významným uměleckým a dramaturgickým počinem bylo nastudování děl - Requiem od Camille Saint –Saënse (2014) a v loňském roce Donizettiho Messa di Gloria e Credo.

Státní filharmonie Brno

Bude doplněno.

Stanislav Macura
Stanislav Macura / dirigent

patří k výrazným osobnostem české hudby. Je laureátem nejprestižnějších mezinárodních dirigentských soutěží ve francouzském Besanconu (1973) a o dva roky později Karajanovy soutěže v Berlíně. Během své umělecké dráhy hostoval u desítek špičkových českých i zahraničních orchestrů. Dirigoval ve většině evropských zemí, na Kubě a v Japonsku a vystupoval na významných mezinárodních hudebních festivalech v tuzemsku i cizině. Na svém kontě má téměř 1000 koncertů, více než 100 rozhlasových nahrávek, přes 30 televizních přenosů a cca 700 provedených hudebních děl. Je spoluzakladatelem Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci, v jehož čele stál plných 15 let - působil zde jako dramaturg i dirigent. Festival si i díky jemu získal značné renomé a zařadil se mezi nejrespektovanější projekty své kategorie v České republice.

Moravská filharmonie Olomouc

Moravská filharmonie Olomouc patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Počátky orchestru jsou spjaty s dirigentskou osobností Františka Stupky. V čele Moravské filharmonie stály významné osobnosti české hudební kultury, za jejím dirigentským pultem se střídali přední světoví dirigenti, např. O. Klemperer, A. Janson, Lord Y. Menuhin,V. Neumann, S. Macura, Z. Mácal a další. Jejími hosty byly také významné umělecké osobnosti, např. S. Richter, I.Oistrach, G. Kremer, J. Suk, V. Hudeček, J. Carreras, J.Cura a mnoho dalších. Od roku 2005 je šéfdirigentem Petr Vronský. Orchestr věnuje pozornost velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století. Je samozřejmé, že Moravská filharmonie patří k autentickým interpretům klasiků české národní hudební kultury – A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka a B. Martinů. Moravská filharmonie intenzivně propaguje soudobou českou i světovou hudební tvorbu, o čemž svědčí, že již premiérovala více než 250 novinek. V poslední době se Moravská filharmonie specializuje na CD nahrávky hudby soudobých autorů.S velkým ohlasem vystupovala Moravská filharmonie v převážné většině evropských států, zúčastnila se významných mezinárodních hudebních festivalů, např. v Řecku, Německu, Španělsku, Francii, Itálii, Rakousku ad.

Gabriela Eibenová
Gabriela Eibenová / soprán

se věnuje zpěvu od dětství, kdy se stala vítězkou četných pěveckých soutěží. Její první učitelkou byla Libuše Tomišková, na Pražské konzervatoři Luděk Löbl, později studovala u Julie Kennard v Londýně, dnes se zdokonaluje u Magdaleny Hajóssyové. Ke staré hudbě ji přivedl anglický tenorista a pedagog James Griffett. Po absolutoriu na konzervatoři získala stipendium na letní školu staré hudby v anglickém Dartingtonu, následovalo mnoho seminářů s prvotřídními pěvci a pedagogy jako např. James Griffett, Howard Crook, Peter Kooy, Peter Mikuláš. Gabriela začala spolupracovat se soubory staré hudby u nás i v zahraničí (Pražští Madrigalisté, Capella Regia, Musica Florea, Collegium Marianum, Collegium 1704, Arte Dei Suonatori, Orquestra Barroca de Sevigla). Kromě staré hudby se věnovala spolupráci se symfonickými tělesy, účinkování na divadelních scénách, písňovým recitálům a soudobé hudbě. Od roku 2000 se věnuje intenzivně svému domovskému souboru Ensemble Inégal, s nímž koncertuje na významných festivalech po celé Evropě. Natočila přes 30 CD nahrávek.

Lenka Cafourková / soprán

Bude doplněno.

Ondřej Holub / tenor

Bude doplněno.

Jakub Kubín / tenor

Bude doplněno.

Tadeáš Hoza / bas

Bude doplněno.

Ensemble Inégal
Ensemble Inégal

se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky. Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr sahá od renesanční hudby až po hudbu současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt, A . Schnittke, Ph. Glass). Koncertuje na prestižních evropských festivalech jako Pražské jaro, Musica Antiqua Bruggy, Oude Muziek Utrecht, Lufthansa Festival of Baroque Music London, De Bijloke Gent, Aschaffenburger Bachtage, Bach Festival Riga a mnoha dalších. Realizoval již 12 úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění (Diapason d´or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.), objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic (BBC, Evropská vysílací unie EBU, Česká televize, Deutschlandradio Kultur, aj.) 

Adam Viktora
Adam Viktora / dirigent

varhaník a dirigent, vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a hudební teorii na Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté, s nimiž natočil 12 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet novodobých koncertních premiér evropského barokního repertoáru. Adam Viktora se stal také nejvýraznějším reprezentantem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. V roce 2014 získal se souborem Ensemble Inégal již potřetí prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or.

Koncertní sbor Permoník Karviná

Bude doplněno.

Martina Juríková / sbormistryně

Bude doplněno.

Mužský komorní sbor Permoník

Bude doplněno.

Dominika Škrabalová / sbormistryně

Bude doplněno.

Jana Sýkorová
Jana Sýkorová / alt

altistka, sólistka Státní opery Praha od roku 1999, ztvárnila již řadu titulních rolí, kupř. v operách Carmen, Faidra, Orlando Furioso, Sloní muž a Mignon. V roce 2002 zaujal mezinárodní kritiku její výkon v premiéře opery Joseph Merrick zvaný Sloní muž v Nice, která byla zaznamenána i na DVD labelu Marco Polo. V témže roce převzala roli Carmen v Národním divadle po Dagmar Peckové a web Forum Opera ji roku 2008 označil za „jednu z nejzajímavějších současných Carmen“. V roce 2007 debutovala rolí Maddaleny ve Verdiho Rigolettovi v londýnské Královské opeře Covent Garden, kam se za rok vrátila s rolí Mercédès a jako cover titulní role v Carmen. Vystupuje i jako sólistka na symfonických koncertech po celém světě. Zvláště významné byly její koncerty s Gerdem Albrechtem, úspěšné bylo provedení Janáčkovy Glagol­ské mše s NHK v Tokiu pod taktovkou žijící legendy Charlese Dutoita a účast v realizaci Brahmsovy Altové rapsodie s Ingo Metzmacherem.

Tomáš Černý
Tomáš Černý / tenor

Tenorista Tomáš Černý hostuje na domácích i zahraničních operních scénách, z nejvýznamnějších jmenujme např. Staatstheater Nürnberg, Theater Basel, Opernhaus Zürich nebo Staatsoper Stuttgart. V zahraničí je Tomáš Černý považován za specialistu na český, zejména Dvořákův koncertní repertoár – kupř. nahrávka Dvořákova Requiem získala v roce 2011 prestižní japonské ocenění Tokusen. Je držitelem ceny Thálie 2000 za hlavní roli v Lehárově Zemi úsměvů a ceny Libuška na festivalu Opera 2005 za ztvárnění Edgara v Donizettiho Lucii di Lammermoor. Je častým hostem prestižních domácích i zahraničních festivalů (Dresdner Musikfestspiele, Milano Musica, Pražské jaro, Mezinárodní festival soudobé hudby Varšavský podzim) i operních scén (Národní divadlo a Státní opera v Praze, Komische Oper Berlin, Staatstheater Wiesbaden, Slovenské národné divadlo v Bratislavě ad.). Spolupracoval s orchestry, jako je např. Česká filharmonie, Tonhalle Orchester Zürich, Filharmonia Narodowa ve Varšavě, Gewandhaus Orchester Leipzig, Bremer Philharmoniker, Brbantská filharmonie, Odense Symfoniorkester, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional de España, Royal Liverpool Philharmonic nebo RAI Torino.