Účinkující

Marie Fajtová / soprán
Marie Fajtová / soprán

Sopranistka Marie Fajtová vystudovala na Pražské konzervatoři hru na klavír a poté operní zpěv u profesora J. Kotouče. V současnosti se zdokonaluje u americké sopranistky Nancy Henninger. V roce 2004 se stala finalistkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka, kde obdržela cenu Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK. V roce 2008 získala hlavní cenu v Mezinárodní pěvecké soutěži Barbary Hendricks ve Štrasburku. V sezóně 2005/2006 byla členkou Divadla J. K. Tyla v Plzni. Od následující sezóny je sólistkou opery Národního divadla v Praze. Koncertovala v mnoha evropských zemích (Španělsko, Polsko, Německo, Holandsko ad.), v Japonsku i v africké Ceutě. Významnou součástí jejího uměleckého působení tvoří spolupráce s barokními soubory.

Jaroslav Březina / tenor
Jaroslav Březina / tenor

Tenorista Jaroslav Březina absolvoval Pražskou konzervatoř u profesora Zdeňka Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval u V. Zítka. Je laureátem mezinárodních soutěží A. Dvořáka v Karlových Varech a M. Schneidera-Trnavského v Trnavě. Bohatá je jeho koncertní činnost - pro svůj stylově čistý projev je vyhledávaným koncertním tenoristou zejména ve skladbách barokního a klasického repertoáru. Od roku 1993 je sólistou opery Národního divadla, kde vytvořil mnoho rolí domácího i světového repertoáru. Je držitelem Ceny Thálie 2016 za roli Laca v Janáčkově její pastorkyni.

Peter Mikuláš / bas
Peter Mikuláš / bas

Slovenský basista Peter Mikuláš absolvoval studium zpěvu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě u prof. V. Stracenské. Je držitelem ocenění mezinárodních pěveckých soutěží A. Dvořáka v Karlových Varech, P. I. Čajkovského v Moskvě a M. Helin v Helsinkách. Od roku 1978 je sólistou opery Slovenského národního divadla v Bratislavě. Hostuje v Národním divadle v Praze, v Metropolitní opeře v New Yorku a na mnoha evropských operních scénách včetně římského Teatra dell´Opera. V průběhu kariéry sl vybudoval rozsáhlý operní repertoár. Peter Mikuláš pravidelně vystupuje na koncertech s Českou a Slovenskou filharmonií, Orchestrem de Paris, Vídeňskými filharmoniky, RTV Madrid a Orchestrem Monaco.

Anastázie Tomečková / harfa
Anastázie Tomečková / harfa

Harfistka Anastázie Tomečková vystudovala konzervatoř v Kroměříži. Po studiích získala angažmá v orchestru Moravského divadla v Olomouci a následně v Moravské filharmonii, kde působí dodnes. Věnuje se také komorní a sólové hře.                                                                                                              

Karel Martínek / varhany
Karel Martínek / varhany

Varhaník Karel Martínek vystudoval hru na varhany a improvizaci na JAMU v Brně. Je varhaníkem v chrámu sv. Mořice v Olomouci, dramaturgem Mezinárodního varhanního festivalu a pedagogem varhanní hry na konzervatoři Evangelické akademie v Olomouci.  

Slovenský filharmonický sbor
Slovenský filharmonický sbor

Slovenský filharmonický sbor je významným představitelem slovenského profesionálního hudebního umění. Do hudebního života vstoupil v roce 1946 podvedením dirigenta Ladislava Slováka. V r. 1957 byl začleněn do souboru těles při Slovenské filharmonii. Za více jak půl století činnosti vyrostlo ze SFS těleso mimořádných kvalit a dnes se řadí k nejlepším evropským souborům svého druhu. Jedinečný technický arzenál, kultivovanost projevu, Ideální zvuková rovnováha hlasových skupin, ale I Interpretační pohotovost, spolehlivost a umělecká disciplína stojí v základu jeho skvělých uměleckých výkonů. Sbormistrem SFS je Jozef Chabroň, který ukončil studium na VŠMU v Bratislavě v roce 2007 v oboru sborové dirigování. Od roku 2006 spolupracoval jako asistent hlavní sbormistryně Blanky Juhaňákové. Od sezóny 2013/2014 působí jako hlavní sbormistr. Nejvýznamnější umělecký počin v jeho dosavadní kariéře představuje kompletní nastudování díla A. Schonberga Mojžíš a Áron pro Operní dům v Zürichu v roce 2011.

Komorní filharmonie Pardubice
Komorní filharmonie Pardubice

Komorní filharmonie Pardubice byla založena v roce 1969. Už krátce po svém vzniku se stala pod taktovkou svého prvního šéfdirigenta Libora Peška předním českým orchestrálním tělesem (tehdy ještě pod názvem Východočeský státní komorní orchestr). V Pardubicích pořádá tradiční abonentní cykly a další mimořádné koncerty, stále více se také zaměřuje na mladou i nejmladší generaci posluchačů. Pravidelným obohacením jejího repertoáru, v němž převažuje hudba klasicismu a dvacátého století, jsou také multižánrové a crossoverové projekty. Komorní filharmonie se prezentuje i v dalších městech Pardubického kraje a celé republiky. Pravidelně se účastní nejvýznamnějších festivalů v České republice. Vystupuje na prestižních evropských pódiích, zavítala i do USA a do Číny. V letošním roce absolvovala své třetí turné po Japonsku.

Marko Ivanovič / dirigent
Marko Ivanovič / dirigent

Marko Ivanovic patří k předním dirigentům a všestranným hudebním osobnostem naší současné hudební i divadelní scény. Na pražské AMU vystudoval obory dirigování a skladba. Jako dirigent spolupracoval s předními českými a zahraničními orchestry. Vedle tradičního repertoáru se zajímá o novou tvorbu i nejnovější tituly, které často premiéruje. V letech 2009-2014 byl šéfdirigentem Komorní filharmonie Pardubice. K jeho nejvýznamnějším dirigentským počinům zahraničním patří nastudování původní verze Janáčkovy Její pastorkyně s operním souborem ve švédském Malmó v roce 2011. Je často zván k dirigování na předních českých festivalech, v roce 2012 vystoupil na koncertu v rámci Pražského jara s Komorní filharmonií Pardubice. Prosazuje se také jako skladatel - v roce 2012 byla v Národním divadle v Praze s velkým úspěchem premiérována jeho opera Čarokraj. Komponuje také hudbu filmovou i scénickou a je vyhledávaným aranžérem. Pedagogicky působí na AMU Praha a je oblíbeným hudebním popularizátorem na koncertech koncipovaných pro děti a mládež.

Marta Infante / mezzosoprán
Marta Infante / mezzosoprán

Mezzosopranistka Marta Infante se narodila v Lleidě ve Španělsku, kde studovala hru na klavír, violu a také zpěv. Svoje studium zpěvu prohloubila na Fakultě umění Ostravské univerzity. Je vyhledávanou interpretkou řady hudebních žánrů. Vystupovala proto již s Národním orchestrem Španělska, symfonickým orchestrem v Barceloně, orchestrem Nacionál de Catalunya a řadou dalších významných těles. Často účinkuje s písňovým repertoárem za doprovodu klavíru. Je i vyhledávanou interpretkou staré hudby. Vystupovala na mnoha světových festivalech v Belgii, Francii, Norsku,Švýcarsku, Egyptě, Sýrii, Jordánsku, Libanonu, v Jižní Americe i na festivalech v České republice.

Dani Espasa / umělecký vedoucí, cembalo
Dani Espasa / umělecký vedoucí, cembalo

Klavírista a cembalista Dani Espasa je bezpochyby jedním z nejvšestrannějších interpretů staré hudby dneška. Studoval na konzervatoři v Tarragoně a Barceloně. Působil jako skladatel, klavírista a dirigent v divadelních a tanečních představeních i v televizi (Tv3). Spolupracoval s řadou významných hudebních osobností (Jordi Savall, Pedro Memelsdorff, J. P. Canhlac, Manfredo Kraemer). Účinkoval na prestižních hudebních festivalech a v koncertních sálech, jako je Concertgebouw Amsterdam, Carnegie Hall v New Yorku, Auditorio Nacional de Madrid, Barbican Centre v Londýně, Musikverein ve Vídni, Alte Oper Frankfurt). Od roku 2005 je hudebním ředitelem a zakládajícím členem souboru Vespres ďArnadí, barokního souboru, s nímž nahrál několik CD pro label Musiépoca.

Barokní soubor Vespres d´Arnadí / Španělsko

Vespres ďArnadí je barokní soubor, který byl založen v roce 2005. Název souboru připomíná koncerty, které pořádali významní šlechtici a měšťané v osmnáctém století ve večerních hodinách. Hráči hrají na dobové nástroje a jejich kopie a pracují s dobovými hudebními prameny. Soubor vystupuje na významných hudebních festivalech ve Španělsku a Evropě. V současné době se těší podpoře katalánského ministerstva kultury a Institutu Ramón Llull. Natočil několik velice ceněných CD s hudbou vrcholného baroka

Terézia Kružliaková/ mezzosoprán
Terézia Kružliaková/ mezzosoprán

Mezzosopranistka Terézia Kružliaková vystudovala zpěv na Konzervatoři Jána Levoslava Belly v Banské Bystrici ve třídě Dagmar Rohové-Boksové a na VŠMU v Bratislavě, kde ji vedla Zlatica Livorová. Vzdělání si dále rozšířila na mistrovských kurzech Reginy Resnik v italském městě Treviso. S úspěchem se zúčastnila domácích i mezinárodních soutěží. Získala např. 1. místo v juniorské kategorii na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech, je vítězkou I. kategorie Mezinárodní pěvecké soutěže Mikuláše Schneidera-Trnavského v Trnavě, v roce 2003 zvítězila v soutěži pořádané na památku polské umělkyně Ady Sari ve městě Nowy Sącz a následujícího roku v Mezinárodní soutěži Totti del Monte v Trevisu. Od roku 2003 je sólistkou Opery SND v Bratislavě. Hostuje i ve Státní opeře Praha a v Janáčkově opeře Národního divadla v Brně.

Saxofonový kvartet ATAM

(Alžběta Klasová, Tereza Novotná, Alžběta Kačmárová, Matěj Trojan)                                    Saxofonový kvartet ATAM je mezinárodní komorní těleso interpretující skladby napříč žánry i obdobími. Všichni členové pravidelně navštěvují workshopy českých, slovenských i zahraničních lektorů po celé Evropě. Českou a slovenskou sekci kvarteta svedly dohromady právě Mistrovské kurzy saxofonu a klarinetu v Ostravě v roce 2015. Přesně o rok později dozrála myšlenka na založení společného projektu a ATAM nazkoušel svou první skladbu - minimalistické Sculptures britského autora Timothyho Blinka. Kvarteto od svého založení pokračuje v tradici účasti na různých kurzech (v rámci Bratislavské Saxophobie 2016 poprvé vystoupilo na koncertě ve Slovenském rozhlase) a přes geografickou vzdálenost, která dělí jeho členy, aktivně zkouší a rozšiřuje svůj repertoár. Jeho název je odvozen od iniciál zakládajících členů.

Spevácky zbor Lúčnica
Spevácky zbor Lúčnica

Pěvecký sbor Lúčnica je součástí Uměleckého souboru Lúčnica už od jeho vzniku v roce 1948. Je pro něj typická vyspělá pěvecká technika, hlasová kultura a celkový charakteristický zvukový projev. Jeho výkony jsou vysoce hodnocené odbornou kritikou a setkávají se s velkým úspěchem i u širokého publika. Svoji uměleckou kariéru v tomto souboru začínaly leckteré hvězdy operního nebe kupř. Edita Gruberová, Lucia Poppová, Magdaléna Blahušiaková, Ľubica Orgonášová, Marta Beňačková, Štefan Babjak, Ondrej Malachovský a řada dalších, kteří často dosáhli velké úspěchy na světových operních scénách. Sbor Lúčnice získal nejvyšší ocenění na mezinárodních pěveckých soutěžích v městech Llangollen, Arezzo, Middlesbrough, Montreux, Gorica, La Valletta, Maribor, Tours, Oskarshamn, Bergen či Petrohrad. Na mezinárodních sborových festivalech a koncertních zájezdech v Číně, USA, Jižní Korei, Argentíně, Jordánsku, Izraeli, Venezuele, na Taiwanu, v Mexiku, stejně jako ve většině státech Evropy, kde sbor vystoupil, se stal doslova miláčkem publika. Bohatý repertoár souboru zahrnuje a cappellová díla všech stylových období od renesance až po současnou hudbu. Sbor interpretuje skladby různých žánrů – duchovní díla, světskou tvorbu, sborové úpravy populárních skladeb a gospelov, ale hlavní důraz klade na interpretaci starších a novějších skladeb inspirovaných slovenskou lidovou písní. Vedle toho neustále rozšiřuje svůj repertoár o vokálně-instrumentální díla komornějšího charakteru. V souvislosti s tím spolupracuje s významnými slovenskými a zahraničnými tělesy a dirigenty. Od roku 2003 je uměleckou vedoucí a dirigentkou sboru Elena Matušová.

Elena  Matušová / sbormistryně
Elena Matušová / sbormistryně

Uměleckou vedoucí a dirigentkou sboru je Elena Matušová, která je absolventkou VŠMU v Bratislavě, obor sborové dirigování. Již během studia pracovala jako asistentka sbormistra, od roku 1998 jako dirigentka a od sezóny 2003/2004 převzala funkci vedoucí a hlavní dirigentky Speváckého zboru Lúčnica. S tímto tělesem absolvovala stovky koncertů v mnohých mezinárodních soutěžích a festivalech na Slovensku i v zahraničí (Soul, Pchjongjang, Tours, Middlesbrough, Mar del Plata, Jeruzalem, Mexico City, Barcelona, Maribor, Bergen, Isla de Margarita, Sardínie, Petrohrad, Šanghaj aj.).

Chlapecký sbor Pueri gaudentes
Chlapecký sbor Pueri gaudentes

Chlapecký sbor Pueri gaudentes při ZUŠ v Praze 7. byl založen v září 1990 sbormistryní Zdenou Součtovou jato odezva na vzrůstající zájem chlapců a jejich rodičů o sborový zpěv. Cílevědomá práce sbormistryně s chlapeckými hlasy potvrdila oprávněnost a užitečnost takového sboru. V říjnu 2010 oslavil sbor velkým koncertem v Rudolfinu 20 let své existence. Od roku 2011 spolupracuje se sborem také Libor Sládek jako druhý sbormistr. Sbor neustále zvyšuje svou uměleckou úroveň, kterou potvrzuje na četných koncertech v ČR i v zahraničí.

Capella Regia Praha
Capella Regia Praha

Soubor Capella Regia Praha byl založen roku 1992 Robertem Hugem. Název odkazuje ke slavné sbírce české duchovní hudby Karla Václava Holana Rovenského z roku 1693. Dnes patří Capella Regia Praha k nejznámějším souborům staré hudby v Čechách. Repertoár tvoří především česká a středoevropská barokní hudba 17. a 18. století. Zvláštní důraz klade soubor na duchovní dramata baroka a jejich scénické provozování. Podle povahy a obsazení jednotlivých projektů vystupuje až do velikosti komorního orchestru se sólisty a sborem. Instrumentalisté hrají výhradně na historické nástroje nebo jejich kopie. Capella Regia Praha vystupuje pravidelně na renomovaných festivalech v Čechách i v zahraničí.

Jan Mikušek / kontratenor
Jan Mikušek / kontratenor

Kontratenorista Jan Mikušek studoval na brněnské konzervatoři hru na cimbál a dirigování. Ve studiu dirigování pokračoval na pražské Akademii múzických umění, kde absolvoval u F. Vajnara. Během studia se začal věnovat také zpěvu. Věnuje se interpretaci staré hudby (Capella Regia, Musica Florea, Ritornello), spolupracuje s J. Stivínem a souborem Ensemble Damian. S pražským Národním divadlem spolupracoval na inscenaci opery M. Šmolky Nagano, opery T. Hanzlíka Slzy Alexandra Velikého a na inscenaci Zítra se bude... (2008). Jan Mikušek je spoluzakladatelem Mezinárodního festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí. Je aktivním hráčem na tento nástroj.

Petr Kubes / vypravěč
Petr Kubes / vypravěč

Pochází z Olomouce. Vystudoval divadelní fakultu v Praze pod vedením režiséra Luboše Pistoriuse a herce Jiřího Adamíry. Jeho prvním angažmá bylo divadlo v Mladé Boleslavi, kde hrál tři sezony. Další čtyři roky strávil v angažmá v Městských divadlech Pražských (Divadlo Rokoko). Současně hostoval v Národním divadle v Praze, Divadle v Řeznické nebo Divadle Minor. V Moravském divadle Olomouc působí od roku 2003.

Ars Brunensis / sbor

Ars Brunensis je smíšený pěvecký sbor, který je aktivní již skoro čtyři desítky let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Činnost Ars Brunensis však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby. Sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod. Koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. V posledních letech účinkuje také v operních či muzikálových představeních. Podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize. Sbormistrem je Dan Kalousek.

Peter Vrábel / dirigent
Peter Vrábel / dirigent

Peter Vrábel je slovenský dirigent, který žije a pracuje v Praze. Již jako student Akademie múzických umění spolupracoval s řadou komorních a symfonických orchestrů a Kůhnovým dětským sborem. V roce 1995 založil Orchestr Berg a vytvořil koncepci hudebního směřování tělesa - jeho tvůrčí nápady a podněty k zajímavým projektům jsou pro orchestr stálým a neocenitelným přínosem. Petr Vrábel je spolu se svým orchestrem oceňován jako jedinečný interpret hudby 20. století a soudobé. Má velmi široký umělecký záběr - přestože se zaměřuje na novou hudbu, koncerty doplňuje hudbou starších období, takže se v této souvislosti zabývá i dobovou interpretací. Vytvořil velké množství snímků pro Český rozhlas, své všestranné schopnosti využil při natáčení alba jazzového pianisty Franka Mantootha (USA) nebo při nahrávání pro film. V roce 2010 získal od České hudební rady ocenění za zásluhy o kvalitu a šíření české hudby.

Pražské jazzové sexteto

Petr Kořínek je známý český kontrabasista, pianista, hudební skladatel, dirigent a pedagog. Absolvoval Státní konzervatoř v Brně, obor kontrabas. V současné době působí jako pedagog na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. Účinkoval v řadě významných souborů: S+HQ Karla Velebného, Jazz Cellula Laca Decziho, Trio (Kvartet) Karla Růžičky, Big-Band Čs. rozhlasu. Sám inicioval vznik řady jazzových seskupení: Pražské jazzové kvarteto, Petr Kořínekjazz Orchestra, Moravské jazzové duo ad. Získal několik ocenění na československé i zahraniční hudební scéně jako skladatel i interpret. Zkomponoval několik set skladeb pro různá obsazení, od komorního až po big-bandové, pro jazzový orchestr se smíšeným sborem, symfonický orchestr a jazzový sextet, pro kvarteto lesních rohů, smyčcové kvarteto ad. Saxofonista Rostislav Fraš vystudoval na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze a na Hudební akademii v Katovicích. Na jazzové scéně působí jako osobitý instrumentalista, skladatel a iniciátor vlastních hudebních seskupení. Vystupoval s řadou dalších jazzových souborů (The East European Artsemble, Rozhlasový big band Gustava Broma ad.) a jazzových osobnostíjako je třeba Peter Erskine, Maria Schneider, George Mraz, Fred Wesley, Georgie Fame, Duško Gojkovič nebo Kalman Olah. Pedagogicky působíi naJAMU vBrně. Štěpánka Balcarová je česká trumpetistka a skladatelka, absolventka Hudební akademie v Katovicích. Skladbu a jazzové aranžování vystudovala na Jazzové Akademii v rakouském Grazu. V současné době vyučuje na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Štěpánka Balcarová je leaderem vlastního kvartetu 4STEP, působí v multižánrovém orchestru WRGHA POWU, v avantgardním hudebním projektu Chord Nation Nikoly Kotodzlejczyka, v projektu VSOPTrio+2,je kapelnicí big-bandu Koncept Art Orchestra. Přemysl Tomšíček studoval na Pražské konzervatoři. Je vedoucím souboru Přemysl Tomšíček Sextet. Účinkuje s různými jazzovými orchestry: Rozhlasový Big Band Gustava Broma, Pražský Big Band Milana Svobody, Sextet Milana Svobody, Cloud 9 Nonet - Jan Hála, CZ-SK Big Band-Matůš Jakabčlc, Bohemia Big Band- Bohuslav Volf, Miss Moravia Project. S Petrem Kořínkem spolupracuje od roku 1999 v souboru „Petr Kořínek Jazz Orchestra" a od roku 2013 jako hlavní trombonista ve všech společných hudebních projektech. Radek Krampl studoval na Konzervatořijaroslava Ježka v Praze a Akademii múzických umění v Praze. Na obou školách nyní pedagogicky působí. Umělecký záběr Radka Krampla je poměrně široký. Od swingu přes mainstream, blues a latin až k funky a v neposlední řadě soudobé vážné hudbě. Jeho nápaditá a osobitá sóla lze nalézt na nahrávkách Jany Koubkové, Swing Quintetu Praha, bluesového ASPM Jana Spáleného, Big Bandu Milana Svobody i na debutové desce funky kapely Monkey Bussiness nebo naopak na kompilaci soudobých českých skladatelů Percussion Plus ve skladbě Marka Kopelenta Canto Intimo. Jan Linhart vystudoval Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor bicí nástroje u Vladimíra Žižky. Zde nyní působí také jako pedagog. V současné době patří mezi nejžádanější bubeníky v České republice a to pro svoji univerzálnost a mimořádnou hudební inteligenci. Účinkuje s celou řadou pražských skupin, kupříkladu se skupinou The Swings, Trio Víta Švece a se všemi formacemi Petra Kořínka. Příležitostně spolupracuje s celou řadou hudebníků, a to nejen v oblasti jazzové hudby. Zúčastnil se řady mezinárodních jazzových festivalů.

Alfréd Strejček / recitace
Alfréd Strejček / recitace

Alfred Strejček prošel řadou pražských i mimopražských divadel. Je absolventem JAMU v Brně. Jeho doménou je, vedle herectví, přednes literárních a básnických textů. Je několikanásobným laureátem soutěží profesionálních umělců. Jeho hlas vešel do povědomí televizních diváků i rozhlasových posluchačů. Vytvořil řadu významných rolí ve filmu i v televizi. Je vyhledávaným interpretem hudebních melodramatických děl a spolupracuje na nich s našimi nejvýznamnějšími orchestry i sólisty. Společně se Štěpánem Rakem byl oceněn zvláštní cenou UNESCO za koncertní projekt Vivat Comenlus, který oba umělci představili ve 34 zemích čtyř kontinentů na více než 700 vystoupeních.

Kateřina Kalvachová / soprán
Kateřina Kalvachová / soprán

Kateřina Kalvachová je absolventkou bakalářského studia na VŠMU v Bratislavě ve třídě prof. Zlatice Livorové a magisterského studia na HAMU v Praze ve třídě prof. Magdalény Hajóssyové. V roce 2010 získala 3. cenu na Mezinárodní soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech. Od r. 2012 do 2015 se zúčastnila několika světových operních soutěží (Timo Mustakallio v Savonlinně ve Finsku, Francesco Viñas v Barceloně a Belvedere v Amsterdamu). Často vystupuje s významnými českými tělesy (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín ad.), ale také s mnoha tělesy evropskými.

Tomáš Černý
Tomáš Černý / tenor

Tenorista Tomáš Černý hostuje na domácích i zahraničních operních scénách, z nejvýznamnějších jmenujme např. Staatstheater Nürnberg, Theater Basel, Opernhaus Zürich nebo Staatsoper Stuttgart. V zahraničí je Tomáš Černý považován za specialistu na český, zejména Dvořákův koncertní repertoár – kupř. nahrávka Dvořákova Requiem získala v roce 2011 prestižní japonské ocenění Tokusen. Je držitelem ceny Thálie 2000 za hlavní roli v Lehárově Zemi úsměvů a ceny Libuška na festivalu Opera 2005 za ztvárnění Edgarda v Donizettiho Lucii di Lammermoor. Je častým hostem prestižních domácích i zahraničních festivalů (Dresdner Musikfestspiele, Milano Musica, Pražské jaro, Mezinárodní festival soudobé hudby Varšavský podzim) i operních scén (Národní divadlo a Státní opera v Praze, Komische Oper Berlin, Staatstheater Wiesbaden, Slovenské národné divadlo v Bratislavě ad.) Spolupracoval s orchestry, jako je např. Česká filharmonie, Tonhalle Orchester Zürich, Filharmonia Narodowa ve Varšavě, Gewandhaus Orchester Leipzig, Bremer Philharmoniker, Brabantská filharmonie, Odense Symfoniorkester, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta Nacional de España, Royal Liverpool Philharmonic nebo RAI Torino.

Jiří Brückler / baryton
Jiří Brückler / baryton

Barytonista Jiří Brückler vystudoval klasický zpěv na Pražské konzervatoři pod vedením prof. J. Kotouče a od roku 2008 pokračoval ve studiích na AMU v Praze u prof. R. Janála. Již od studií na konzervatoři hostoval ve Státní opeře Praha, kde se stal v roce 2011 sólistou, od ledna 2012 je sólistou opery Národního divadla. Za roli Silvia byl zařazen do širší nominace na Cenu Thálie 2009. V letech 2011 a 2012 vystupoval jako Silvio v Leoncavallových Komediantech na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově po boku Josého Cury v rol i Cania.

Český filharmonický sbor Brno
Český filharmonický sbor Brno

Český filharmonický sbor Brno (založen 1990) patří k světové interpretační špičce. Vystupuje na všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech, vyniká vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. V čele stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala (1943). Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU (klavír, kompozice, dirigování), je autorem sta osmdesáti skladeb. Sbormistrovské a dirigentské činnosti se věnuje padesát let. V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, loni pak za dlouholetou uměleckou činnost Cenu města Brna v oboru hudba. Sbor se zaměřuje na oratorní, kantátový a operní repertoár. Díky své kvalitě absolvuje ročně devadesát koncertů doma i v zahraničí. Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty. Přestože sbor hostuje na nejvýznamnějších zahraničních festivalech, domácí publikum ho může slyšet na mnoha koncertech i v České republice. Sbor má rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění.

Filharmonie Brno

Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením rozhlasového a krajského orchestru. Od té doby je považována za jedno z nejlepších českých těles. Na svých zahraničních zájezdech provedla do dneška na osm set koncertů. Orchestr natáčel nejčastěji s domácím Supraphonem. Uskutečnil však spoustu vysoce kvalitních snímků také se Sony Music, IMG Records nebo BMG a s řadou jiných proslulých značek. V poslední době pracoval se společnostmi Music Sales, Classic FM, Sony BMG a Channel 4. V roce svého založení převzala filharmonie také úkoly rozhlasového orchestru, jednoho ze svých předchůdců, a spolupráce s brněnskou  stanicí trvá podnes. K dirigentským osobnostem, které formovaly umělecký profil orchestru, patří především Impozantní řada jeho uměleckých šéfů, zakladatelem Břetislavem Bakalou počínajíc. Filharmonie Brno se od počátku profilovala jako janáčkovský orchestr a přispěla tak výrazně k tomu, že se Brno stalo živým ohniskem jeho hudby.

Jaromír Michael Krygel
Jaromír M. Krygel / dirigent

Dirigent Jaromír M. Krygel studoval na Konzervatoři v Ostravě a je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde absolvoval ve třídě dirigenta Stanislava Macury. Již v době studia na konzervatoři se stal asistentem šéfdirigenta Moravské filharmonie Olomouc. Dále působil jako šéfdirigent Komorní filharmonie Brno a v roce 1997 byl jedním z nejmladších účastníků světově uznávané dirigentské soutěže Concours International de Jeunes Chefs d'Orchestre de Besancon. Několikrát se zúčastnil mistrovských interpretačních kurzů Bachakademie v Praze a na osobní pozvání H.Rillinga také Internaationale Bachakademie Stuttgart vedených jím osobně a J.E.Gardinerem. Spolupracoval s řadou orchestrů (např. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní orchestr pražských symfoniků, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Cappella Istropolitana, ad.) a sborů (Český filharmonický sbor Brno, Pražský filharmonický sbor, Kühnův smíšený sbor, Slovenský filharmonický sbor, Lúčnica ad.). Hostoval ve Francii, Německu, Itálii, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku s programem operním i orchestrálním. Od roku 2009 je uměleckým ředitelem Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci a od téhož roku trvá též spolupráce s TV Noe, s níž realizoval hezkou řádku oratorních děl, která se vysílají dodnes (např. Massenet: Maří Magdaléna, Schubert: Mše G dur, Webber Lloyd: Requiem, Dvořák: Requiem, Bruckner: Te Deum). Významným uměleckým a dramaturgickým počinem bylo nastudování děl - Requiem od Camille Saint –Saënse (2014) a v loňském roce Donizettiho Messa di Gloria e Credo.