Účinkující

Juraj Bartoš / trubka (SK)
Juraj Bartoš / trubka (SK)

studoval na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Je laureátem Mezinárodní tribuny umělců UNESCO při Bratislavských hudebních slavnostech, držitelem dvou cen Slovenského hudebního fondu a také finalistou Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, kde získal Cenu hlavního města Prahy. Od roku 1991 vystupoval jako sólista se Slovenskou filharmonií, jakož i s Komorní filharmonií Pardubice, Moravskou filharmonií a Filharmonií Brno. Juraj Bartoš rovněž spolupracoval s mnohými předními jazzmany jako například s Christianem a Wolfgangem Muthspielovými, Mathiasem Rüeggem a Django Batesem, účinkoval s různými big bandy včetně Nouvelle Cuisine, Orchestru Gustava Broma nebo Vienna Art Orchestra. Je hudebním ředitelem, prvním trumpetistou a aranžérem bandu Bratislava Hot Serenaders a také Melody Makers Ondřeje Havelky, s nimiž se věnuje interpretaci jazzu a taneční hudby z let 20. a 30. minulého století.

Michaela Šrůmová
Michaela Šrůmová / soprán

vystudovala sólový zpěv na Pražské konzervatoři ve třídě Olgy Jirákové. Během studia absolvovala též letní mistrovské kurzy staré hudby ve Valticích na Moravě u britského pěvce Jamese Griffise, po jeho ukončení se úspěšně zúčastnila mezinárodní pěvecké soutěže Emy Destinnové v Českých Budějovicích. Začínala jako členka Pražského filharmonického sboru, posléze působila jako sólistka Pražského komorního sboru. V současnosti je členkou souboru Národního divadla a i nadále se věnuje sólové koncertní činnosti. Vystupovala na hudebních festivalech ve Znojmě, Litomyšli, Třebíči, Brně, Náměšti nad Oslavou a Ostravě. V zahraničí koncertovala např. v Německu, Polsku, Francii, Švédsku nebo Egyptě. Spolupracovala s významnými dirigenty i renomovanými hudebními tělesy. Pravidelně spolupracuje s Baroque Ensemble Orchestra pod vedením dirigenta Romana Válka. Na jejím repertoáru jsou především díla W. A. Mozarta, G. F. Händela, J. Haydna.

Jaroslav Březina / tenor
Jaroslav Březina / tenor

absolvoval Pražskou konzervatoř u Zdeňka Jankovského, soukromě se pak dále zdokonaloval u Václava Zítka. Koncertní činnost Jaroslava Březiny je nesmírně bohatá, především pak v projektech barokního a klasického repertoáru a to na koncertních pódiích v České republice, Rakousku, Norsku, Itálii, Německu, Francii, Španělsku ale i Japonsku. Od roku 1993 je sólistou opery Národního divadla, kde vytvořil bezpočet rolí českého i světového repertoáru. Ze zahraničních operních domů jmenujme alespoň uznávaný Teatro Real v Madridu. Spolupracoval s významnými dirigenty světového renomé i významnými orchestry v čele s Českou filharmonií. Pro Deutsche Gramophon natočil CD Rybovy České mše vánoční. Jako sólista se podílel také na nahrávce Zelenkovy korunovační opery Sub olea pacis et palma virtutis pro společnost Supraphon, která získala Cannes Classical Awards za rok 2002. Účinkuje na mezinárodních hudebních festivalech a spolupracuje s Českou televizí.

Vít Šantora
Vít Šantora / tenor

pochází z Litoměřic. V roce 2014 absolvoval Konzervatoř v Teplicích pod vedením Mgr. Jitky Slavíčkové. Navázal na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, kde dosud studuje ve třídě prof. Ivana Kusnjera. Vzdělání si dále obohatil účastí na Mezinárodních interpretačních kurzech v Mißlareuthu u basisty Thomase Thomaschkeho. Věnuje se domácí i zahraniční koncertní činnosti, např. se představil na koncertech v rámci festivalu Mitte Europa. Doposud se věnoval divadelní praxi v produkci HAMU, vystoupil v operách Bohuslava Martinů jako Kočkarjov v Ženitbě a Oskar v opeře Dvakrát Alexandr. V divadelní sezóně 2016/2017 se představil v Národním divadle v Praze rolí Jefeta v Noemově potopě od Benjamina Brittena a ve Slezském divadle v Opavě rolí prvního pobudy v Orffově Chytračce. V následujících sezónách vytvořil řadu rolí, jako jsou Bardolfo z opery Falstaff G. Verdiho, Vašek z Prodané nevěsty a čtvrtý žnec v Libuši B. Smetany, Don Curzio z Figarovy svatby W. A. Mozarta a role Podivína v opeře Láska ke třem Pomerančům od S. Prokofieva.

Pavel Švingr
Pavel Švingr / bas

Basista Pavel Švingr absolvoval pražskou HAMU ve třídě Ivana Kusnjera. Ještě během studia na HAMU a v rámci operního studia Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni (Schlosstheater Schönbrunn) ztvárnil Bartola (Mozart: Figarova svatba). Zúčastnil se řady domácích i mezinárodních soutěží, na nichž získal mnohá ocenění včetně 1. ceny v písňové soutěži B. Martinů v Praze, 2. ceny v kategorii Junior muži v Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech (2009) a první ceny v Berlíně na mezinárodní soutěži Kammeroper Schloss Rheinsberg (2011). V letech 2013–2015 byl v angažmá v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, od sezony 2014/2015 je sólistou Opery Národního divadla v Praze. Intenzívně se věnuje také koncertní činnosti, na svém repertoáru má mj. Dvořákovy Biblické písně a Stabat Mater, Mozartovo Requiem či unikátní písňový cyklus Dřevěný Kristus Jana Hanuše.

Ars Brunensis
Ars Brunensis / sbor

Ars Brunensis je smíšený pěvecký sbor, který je aktivní již skoro čtyři desítky let. Je ceněn pro svou vysokou uměleckou úroveň, především na poli interpretace hudebních děl období baroka. Činnost Ars Brunensis však nepokrývá pouze tuto oblast vážné hudby. Sbor se také podílí na realizacích projektů jiných hudebních žánrů, jako např. jazz, folklór, muzikál, alternativa apod. Koncertuje pravidelně u nás i v cizině, je zván na hudební festivaly, spolupracuje s významnými soubory a umělci, divadly a kulturními institucemi v Česku i v zahraničí. V posledních letech účinkuje také v operních či muzikálových představeních. Podílel již na více než dvou desítkách CD nahrávek, řadu jeho vystoupení zaznamenal rozhlas nebo televize.
Sbormistrem je Dan Kalousek.

Filharmonie B. Martinů Zlín
Filharmonie B. Martinů Zlín

Myšlenka na založení symfonického orchestru vznikla ve Zlíně již ve dvacátých letech minulého století. Na začátku roku 1989 přijal orchestr název Filharmonie Bohuslava Martinů. Postupně z něj vyrostl významný český orchestr, jehož umělecký profil utvářela řada vynikajících šéfdirigentů a stálých či hostujících dirigentů – Rudolf Kvasnica, Richard Týnský, Eduard Fischer, Jaroslav Opěla, Rostislav Hališka, Stanislav Macura, Petr Altrichter, Miloš Machek, Peter Lücker, Kirk Trevor, Tomáš Koutník, Jakub Hrůša, Stanislav Vavřínek a řada dalších. Od sezony 2018 – 19 je šéfdirigentem Tomáš Brauner. Do repertoáru orchestru patří velká symfonická díla, ale též skladby přesahující i do oblasti jazzu, šansonu nebo populární hudby. Hostuje též ve všech významnějších centrech České republiky, zahraniční turné přivedla orchestr do Itálie, Dánska, Maďarska, Chorvatska, Řecka, Polska, Rakouska, Rumunska, Německa, Francie, Portugalska, Španělska, Ukrajiny a USA (Carnegie Hall).

Jaromír Michael Krygel
Jaromír M. Krygel / dirigent

Dirigent Jaromír M. Krygel studoval na Konzervatoři v Ostravě a je absolventem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, kde absolvoval ve třídě dirigenta Stanislava Macury. Již v době studia na konzervatoři se stal asistentem šéfdirigenta Moravské filharmonie Olomouc. Dále působil jako šéfdirigent Komorní filharmonie Brno a v roce 1997 byl jedním z nejmladších účastníků světově uznávané dirigentské soutěže Concours International de Jeunes Chefs d'Orchestre de Besancon. Několikrát se zúčastnil mistrovských interpretačních kurzů Bachakademie v Praze a na osobní pozvání H.Rillinga také Internaationale Bachakademie Stuttgart vedených jím osobně a J.E.Gardinerem. Spolupracoval s řadou orchestrů (např. Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Filharmonie Brno, Janáčkova filharmonie Ostrava, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Komorní orchestr pražských symfoniků, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Cappella Istropolitana, ad.) a sborů (Český filharmonický sbor Brno, Pražský filharmonický sbor, Kühnův smíšený sbor, Slovenský filharmonický sbor, Lúčnica ad.). Hostoval ve Francii, Německu, Itálii, Dánsku, Švédsku a Švýcarsku s programem operním i orchestrálním. Od roku 2009 je uměleckým ředitelem Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci a od téhož roku trvá též spolupráce s TV Noe, s níž realizoval hezkou řádku oratorních děl, která se vysílají dodnes (např. Massenet: Maří Magdaléna, Schubert: Mše G dur, Webber Lloyd: Requiem, Dvořák: Requiem, Bruckner: Te Deum). Významným uměleckým a dramaturgickým počinem bylo nastudování děl - Requiem od Camille Saint –Saënse (2014) a v loňském roce Donizettiho Messa di Gloria e Credo.

Jarmila Balážová
Jarmila Balážová / mezzosoprán

Mezzosopranistka Jarmila Balážová dokončila v roce 2017 studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě Marty Beňačkové. Absolvovala studijní pobyt ve varšavské Akademii F. Chopina ve třídě Ewy Izykowskej. Pravidelně spolupracuje se slovenskými soubory, které interpretují starou hudbu. Absolvovala interpretační kurzy pod vedením řady význačných umělců, jako je kupř. Adam Plachetka, Kateřina Kněžíková, Dagmar Pecková, Markéta Cukrová ad.

Hilda Gulyás
Hilda Gulyás / soprán

Sopranistka Hilda Gulyás absolvovala obor zpěv a církevní hudby na konzervatoři v Bratislavě. Na filozofické fakultě UK studovala muzikologii a na Trnavské univerzitě katolickou teologii. V současné době působí na bratislavské konzervatoři a je členkou řady vokálních souborů. Její aktivity v oblasti liturgické hudby jsou spjaté především s františkánskou scholou v kostele Zvěstování Pána v Bratislavě.

Il Cuore Barocco
Il Cuore Barocco (SK)

(Barokové srdce) je zoskupenie mladých aktívnych hudobníkov, ktorí sa venujú historicky poučenej interpretácii hudby obdobia baroka a klasicizmu. Hrajú na repliky dobových nástrojov, používajú dobové ladenia a poznatky čerpajú najmä z dobových rukopisov a traktátov. Súbor vznikol v roku 2010. Za svoju takmer desaťročnú existenciu má na svojom konte množstvo úspešných podujatí. Medzi významné produkcie patrili najmä koncerty v rámci cyklu Stará hudba v Slovenskej filharmónii. Súbor vystúpil na niekoľkých zahraničných (H. I. F. Biber Festival vo Viedni, BACH FOR ALL v Prahe) i mnohých slovenských festivaloch (Trnavská hudobná jar, organový festival ARS ORGANI v Nitre, Banskobystrické hudobné dni a mnohé ďalšie). Ansámbel spolupracuje s viacerými zahraničnými hosťami a sólistami. Na slovenskej hudobnej scéne je propagácia „starej“ hudby ešte stále pomerne neznámou oblasťou a preto je hlavnou ideou súboru Il Cuore Barocco čo najvernejšie priblížiť poslucháčom hudbu 17. a 18. storočia. Zároveň chce vzbudiť aj v laickej verejnosti záujem o hudbu v našich končinách málo hrávanú i nepoznanú.

Smetanovo trio
Smetanovo trio

Smetanovo trio založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Páleníčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Současní členové ve své interpretaci navazují na ideál, který vytvořili jeho předchůdci, ale i další významné sólistické osobnosti interpretačního umění 20. století, které se setkávaly na poli komorní hudby (Oistrach, Rostropovič, Richter; Stern, Rose, Istomin). I dnešní členové Smetanova tria – všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem úspěchu každého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Na žádost pořadatelů čas od času kombinují svá triová vystoupení se sólovými skladbami, tak jak to odpovídá původní slavné tradici této komorní formace. Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými mezinárodními úspěchy. Je pravidelným hostem významných pódií doma (Pražské jaro, Janáčkův máj, Moravský podzim, Concentus moraviae, Malostranské komorní slavnosti) a v zahraničí (Francie, Německo, Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Slovinsko, Chorvatsko, Lucembursko, Japonsko, Brazílie, USA, Egypt).
Klavíristka Jitka Čechová vystudovala hru na klavír na Pražské konzervatoři u Jana Novotného a pokračovala na Akademii múzických umění v Praze ve třídě Petera Toperczera. Absolvovala postgraduální studium u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu, mistrovské kurzy u R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice  a L. Bermana v Piešťanech. Získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží.  Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v Jihoafrické republice, Jižní Americe a Japonsku. Je pravidelně zvána na velké hudební scény a festivaly doma i v cizině (Edinburgh, Graz, Paříž, Frankfurt, Baden – Baden, Bodensee Festival, Pražské jaro, Ticino Musica ad.).
Houslista Radim Kresta studoval na Konzervatoři v Brně u prof. Bohumila Kotmela st. a na Akademii múzických umění v Praze pod vedením prof. Václava Snítila. Během studia na AMU též navštěvoval soukromé lekce u Koganova žáka Valerie Gradowa v Mannheimu. Po absolutoriu na pražské akademii soukromě studoval u americké sólistky a koncertní mistryně Emi Ohi Resnick v Amsterdamu. Absolvoval sólové mistrovské kurzy u Václava Hudečka, Pinchase Zukermana, Felixe Andreiewského a Semiona Yaroschevice a mistrovské kurzy komorní hry u Jindřicha Pazdery, Artemis Quarteta, Ralpha Gothóniho a Jacquese Ammona. V sólových soutěžích byl R. Kresta oceněn na „Prix Mercure“ v Rakousku (2. cena) v roce 1996, čestným uznáním v soutěži „Pražské jaro 1997 a cenou Nadace Českého hudebního fondu.
Violoncellista Jan Páleníček vystudoval konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze u Saši Večtomova a Miloše Sádla. Setkání s Paulem Tortelierem, světoznámým francouzským violoncellistou, bylo vrcholem doby Páleníčkova uměleckého zrání. Komorní hudbu studoval u svého otce Josefa Páleníčka a ve třídě Josefa Vlacha – primária legendárního Vlachova kvarteta. Účast na mezinárodních soutěžích Janu Páleníčkovi přinesla několikerá ocenění laureáta.Jako sólista spolupracuje s předními českými i zahraničními orchestry. Koncertní cesty ho zavedly do mnoha zemí Evropy, Ameriky, Afriky a Japonska.Realizoval řadu nahrávek pro české i zahraniční gramofonové společnosti, rozhlas a televizi. S mimořádným úspěchem se setkaly především nahrávky sonát J. Brahmse, B. Martinů, S. Rachmaninova a nahrávky koncertů A. Dvořáka, P. I. Čajkovského a J. Haydna. Působil řadu let pedagogicky na Pražské konzervatoři a Akademii múzických umění.

Jana Melišková
Jana Melišková – soprán

je absolventkou oboru zpěv na Konzervatoři v Bratislavě (2010) a absolventkou magisterského studia v oboru zpěv na Hudební fakultě JAMU v Brně v pěvecké třídě doc. Marty Beňačkové. Během studií se představila v několika inscenacích: G. F. Händel – Xerxes, G. Puccini – Suor Angelica (Genoveva, Novicka), G. P. Telemann – Pimpione (Vespetta), J. Berg – Evropská turistika (Marie), W. A. Mozart – Don Giovanni (Donna Elvíra). V současné době působí jako členka a sólistka Českého filharmonického sboru Brno pod vedením Petra Fialy.

Petr Nouzovský
Petr Nouzovský – violoncello

studoval na Pražské konzervatoři, Hudební fakultě AMU, Vysoké hudební škole v Dráďanech a na Královské konzervatoři v Madridu. Absolvoval mistrovské kurzy u Mstislava Rostropoviče, Borise Pergamenschikova a Lynna Harrella. Patří k nejžádanějším evropským violoncellistům své generace. Vystupuje s předními světovými umělci z řad hudebníků, pěvců, dirigentů a hudebních souborů. V průběhu své umělecké kariéry vystoupil již na více než 1700 koncertech ve 40 zemích světa. V minulých koncertních sezónách se představil v Německu, Číně, Japonsku, USA, Estonsku nebo v Polsku. Nahrává pro Dabringhaus und Grimm, CUBE, Albany, Supraphon a ArcoDiva. CD Vivat Tango nahrané s akordeonistou Ladislavem Horákem pro Supraphon získalo ocenění „Nejlepší violoncellové CD roku 2014“ od The Violoncello Foundation New York. Nedávno vydané dvojalbum s kompletním dílem Bohuslava Martinů pro violoncello a orchestr (vydavatelství Dabringhaus und Grimm) získalo od Prague Classic Awards cenu „Nahrávka roku 2017“ a dále „Cenu německých kritiků 2017“. Hra Petra Nouzovského je uznávanými kritiky ceněna pro svrchovanou technickou noblesu a originální hudebně tektonickou výstavbu jím interpretovaných skladeb.

Český filharmonický sbor Brno
Český filharmonický sbor Brno

(založen 1990) patří k světové interpretační špičce. Vystupuje na všech evropských prestižních festivalech i významných koncertech, vyniká vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním. V čele stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala. Sbor se zaměřuje na oratorní, kantátový a operní repertoár. Díky své kvalitě absolvuje ročně devadesát koncertů doma i v zahraničí. Spolupracuje s nejlepšími světovými orchestry a dirigenty. Přestože sbor hostuje na nejvýznamnějších zahraničních festivalech, domácí publikum ho může slyšet na mnoha koncertech i v České republice. Sbor má rozsáhlou diskografii a získal řadu ocenění.

Petr Fiala
Petr Fiala / dirigent

Petr Fiala (1943). Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU (klavír, kompozice, dirigování), je autorem sta osmdesáti skladeb. Sbormistrovské a dirigentské činnosti se věnuje padesát let. V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, loni pak za dlouholetou uměleckou činnost Cenu města Brna v oboru hudba.

Ensemble Inégal
Ensemble Inégal

se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky svým vysoce ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky. Ensemble Inégal je všestranné hudební těleso, jehož interpretační záběr sahá od renesanční hudby až po hudbu současnou. Kromě staré hudby má soubor na svém kontě také novátorská provedení a nahrávky hudby romantické (např. A. Dvořák, G. Rossini) a moderní (B. Britten, A. Pärt, A . Schnittke, Ph. Glass). Koncertuje na prestižních evropských festivalech jako Pražské jaro, Musica Antiqua Bruggy, Oude Muziek Utrecht, Lufthansa Festival of Baroque Music London, De Bijloke Gent, Aschaffenburger Bachtage, Bach Festival Riga a mnoha dalších. Realizoval již 12 úspěšných CD ověnčených řadou významných ocenění (Diapason d´or, IRR Outstanding, Goldberg 5Stars aj.), objevuje se pravidelně ve vysílání českých i zahraničních televizních a rozhlasových stanic (BBC, Evropská vysílací unie EBU, Česká televize, Deutschlandradio Kultur, aj.) 

Jan Komárek
Jan Komárek / světelný design

je světelný designér a tvůrce autorských alternativních projektů nonverbálního divadla. Několik let působil v zahraničí, ve Francii a Kanadě, kde získal několik ocenění za nejlepší inscenaci, scénickou hudbu, design a režii. Po návratu do Prahy působí jako světelný designér, spolupracuje s taneční skupinou Nanohach a s košickým Divadlem Na peroně. V roce 2009 získal cenu Divadelní osobnost roku udělovanou Festivalem Next Wave a o rok později cenu za světelný design v rámci festivalu Tanec Praha.

Adam Viktora
Adam Viktora / dirigent

varhaník a dirigent, vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě, přednáší a koncertuje na mezinárodních varhanních kongresech, působí jako poradce v odborných komisích při restaurování významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové a televizní stanice. Velký zájem věnuje historickým varhanám a aktivitám usilujících o jejich záchranu a propagaci. Je zakladatelem a uměleckým ředitelem Českého varhanního festivalu. Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři v Plzni a hudební teorii na Konzervatoři v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté, s nimiž natočil 12 mnohokrát oceněných CD a uskutečnil bezpočet novodobých koncertních premiér evropského barokního repertoáru. Adam Viktora se stal také nejvýraznějším reprezentantem procesu znovuobjevování díla českého barokního génia, Jana Dismase Zelenky. V roce 2014 získal se souborem Ensemble Inégal již potřetí prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or.

Lucie Hilscherová
Lucie Hilscherová - alt

Rodačka z Hranic na Moravě. Absolvovala sólový zpěv (pod vedením Romany Feiferlíkové), psychologii a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zpěv studovala také u Ursuly Schönhals na Filozofické fakultě Technické univerzity v Chemnitz. Absolvovala pěvecké kurzy u Helen Donath, Hedwig Fassbender, Gabriely Beňačkové nebo Dagmar Peckové. V rámci Bachakademie Stuttgart provedla v roce 2010 altový part v Bachově Vánočním oratoriu a následně v Schumannových Scénách z Fausta (Bach Collegium Stuttgart a Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, dir. Helmuth Rilling). Je laureátkou pěveckých soutěží Cantilena Bayreuth, Musica Sacra Competiton v Římě a Mezinárodní pěvecká soutěž Ant. Dvořáka v Karlových Varech. Hostuje v Národním divadle v Praze, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Slezském divadle v Opavě a Státním divadle v Košicích a Nationaltheater Mannheim. Jako Háta v Prodané nevěstě se publiku přestavila také v roce v Tokiu (2010, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Suntory Hall, dir. Leoš Svárovský) a v Londýně (2011, BBC Symphony Orchestra, Barbican Hall, dir. Jiří Bělohlávek). Patří mezi vyhledávané koncertní pěvkyně v oboru písňovém i oratorním, s oblibou se věnuje také interpretaci skladeb současných autorů. Její široký repertoár zahrnuje např. Beethovenovu Devátou symfonii a Missu solemnis, Rossiniho Stabat Mater, Mahlerovu Druhou symfonii a Píseň o zemi, Dvořákovo Stabat Mater a Requiem, Verdiho Requiem, Prokofjevova Alexandra Něvského nebo Janáčkovu Glagolskou mši. Spolupracovala např. s BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Bach-Collegium Stuttgart, Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, Filharmonia Poznańska, Českou filharmonií, PKF-Prague Philharmonia, Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK, Collegiem 1704, Filharmonií Brno nebo Janáčkovou filharmonií Ostrava.Zpívala pod taktovkou Helmutha Rillinga, Alexandra Vedernikova, Enrica Dovica, Jana Lathama-Koeniga, Cornelia Meistera, Kaspara Zehndera, Libora Peška, Jiřího Bělohlávka, Tomáše Netopila, Petra Vronského, Petra Fialy nebo Leoše Svárovského.Účinkovala na festivalech Musikfest Stuttgart, Beethovenfest Bonn, Grafenegg Musik-Sommer, Pražské jaro, Dvořákova Praha, Velikonoční festival duchovní hudby Brno, Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hudební festival, MHF Petra Dvorského Jaroměřice ad.

Richard Novák
Richard Novák – bas

(1931) absolvoval brněnskou konzervatoř v r. 1955 (obor komposice a dirigování), v r.1954 získal první operní angažmá v Ostravě. Po úspěšných soutěžích v Toulouse a Hertogenboschi se stal sólistou brněnské opery, kde se po mnoho let významně podílel na dramaturgicky a umělecky velmi ceněné éře. Z operních rolí (150) v jeho repertoáru nic významného nechybí, je ovšem také častým interpretem velkých oratorních děl (mnohaletá spolupráce s Českou  filharmonií) a dlouhý je též seznam písňových cyklů, kterým se soustavně věnuje. Mezi nimi patří jistě čestné místo Dvořákovým Biblickým písním v nesčetných provedeních ať s klavírem, varhanami či orchestrem. Ocenění:  Zasloužilý umělec - 1986, Thalie za celoživotní mistrovství - 2001, Cena ministerstva kultury - 2005, Cena antonína Dvořáka - 2016.

Czech Virtuosi
Czech Virtuosi

zahájil svoji koncertní činnost před více než dvaceti lety. Během svého působení odehrál stovky koncertů zahrnujících díla světových mistrů komorní, symfonické, duchovní i operní hudby, a to od baroka až po současnost. Doménou orchestru i přesto zůstává tvorba W. A. Mozarta. Kromě řady koncertů ve Vídni, například ve slavném Konzerthausu či Schönbrunnu, lze však Czech Virtuosi slyšet i ve vzdálenějších koutech světa. Již třikrát absolvovali koncertní turné po Japonsku a každoročně jsou zváni na hudební festivaly v Nizozemí, Itálii nebo Španělsku. Vyzdvihnout lze také jejich účast na Festivalu české hudby ve francouzském Dijonu v roce 2015 a 2017, v lednu 2019 v Caen, v březnu 2019 provedli Czech Virtuosi Dvořákovo Stabat Mater ve Vídni. Doma se soubor účastní tuzemských festivalů ( například Svatováclavského v Ostravě), vystupuje v pražském Rudolfínu a pořádá své vlastní koncerty v Brně. Tradicí se zde již staly Tříkrálové koncerty s charismatickým Jiřím Pavlicou a jeho Hradišťanem v katedrále svatého Petra a Pavla. Velmi úspěšná jsou také jeho natočená CD; zatím poslední je s Brahmsovou 4. symfonií. Letos v květnu vystoupil soubor mimo jiné v kostele ve Vranově (18.5.) a v Brně u Minoritů (26.5.) a v červnu v Doubravníku (10.6.); působivé interpretace duchovní hudby v historickém prostředí chrámů jsou pro naše posluchače pravidelně nezapomenutelně silným zážitkem.

Stefan Veselka
Stefan Veselka / dirigent (DE)

(1968) se narodil českým rodičům v norském Stavangeru. Svá hudební studia začal na Salzburském Mozarteu, ukončil je na Vysoké hudební v Berlíně. Získal ceny v národních a mezinárodních soutěžích, mj. v Beethovenově soutěži ve Vídni, Schnabelově vBerlíně, Evropské klavírní soutěži v Lucemburku. Od svého koncertního debutu v roce 1985 se představil jako sólista a komorní hráč na festivalech a samostatných koncertech v zemích Evropy, v Japonsku a v USA. Natočil řadu CD, za kompletní klavírní dílo A. Dvořáka pro společnost Naxos získal v roce 2004 cenu Classical Internet Award. Jako orchestrální a operní dirigent vystoupil v Norsku, Německu, Nizozemí, Anglii a České republice. Pedagogicky působil na vysoké hudební škole v Karlsruhe, v tomto městě byl hlavním dirigentem divadla, dále v Bremerhavenu, nyní je prvním dirigentem Symfonického orchestru v Münsteru.

Tomáš Flégr
Tomáš Flégr - varhanní portativ, virginal musellar, regal, organetto

varhaník a jediný český hráč na muselaar, studoval hru na královský nástroj na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jana Hory a ve stejném oboru pokračoval na Akademii múzických umění v Praze u známého českého varhaníka doc. Jaroslava Tůmy. Studium koncertního diplomu úspěšně završil na Universität der Künste v Berlíně pod pedagogickým vedením prof. Leo van Doeselaara. Mezinárodní renomé si získal mj. provedením varhanní transkripce Smetanovy Vltavy, uváděním české varhanní tvorby a interpretací nejstarších varhanních děl. K řadě jeho ocenění patří vítězství v soutěži Georga Muffata v rakouském opatství Schlägl, účast ve finále Sweelinckovy soutěže v Oude Kerk v Amsterdamu, úspěchy na národních interpretačních soutěžích v Opavě a ve Vamberku. Své studium obohatil návštěvou kurzů předních evropských interpretů, v první řadě Gustava Leonhardta, Petera van Dijka, Ewalda Kooimana, Haralda Vogela, Martina Sandera, Ludgera Lohmanna. Spolupracuje s řadou sborů a orchestrů, mj. jako hráč na portativ v souboru Super Librum v nizozemském Groningenu. Jeho zájem o staré klávesové nástroje a znalost techniky hry na předchůdce dnešních varhan ho přivedl ke spolupráci s varhanářskou firmou Winold van der Putten z Finsterwolde a stavitelem čembal, vihuel a louten, Sebastiánem Núñezem z Utrechtu, s nimiž v roce 2010 realizoval projekt stavby repliky historického muselaaru, nástroje z rodiny cembal a virginalů.

Jankees Braaksma
Jankees Braaksma ( NL) – varhanní portativ, zobcové flétny, organetto, bicí

studoval hru na flétnu na konzervatořích v Groningen a v Amsterdamu u Jeanette van Wingerden, Keese Boeka a Baldricka Deerenberga. Středověkou hudbu studoval na prestižní škole Schola Cantorum ve švýcarské Basileji s podporou stipendia města Groningen. Kromě zobcové flétny je Braaksmovým stěžejním nástrojem rovněž varhanní portativ. Pravidelně koncertuje na tři kopie středověkých portativů (malé přenosné varhany používané ve středověku ca. 1300-1450), postavené varhanářem Winoldem van der Putten, a jeden rekonstruovaný středověký „blockwerk“ (větší varhany), ze 12. století. Tento „blockwerk“ je volnou replikou vyobrazení z Rutlandského žaltáře a je zkonstruován s užitím mechanismu zmiňovaného v traktátu mnicha Theophila. Tyto čtyři nástroje jsou vlastnictvím souboru pro středověkou hudbu Super Librum, který Jankees Braaksma založil v roce 1985. Se souborem Super Librum obdržel na Wassenearově soutěži v roce 1986 první cenu a byl také finalistou soutěže staré hudby v Brugách v roce 1987. Při interpretaci klade důraz na pečlivé studium pramenů, které užívá v souladu se znalostí v tehdejší době běžně užívaných principů improvizačních technik. Jako člen souboru Super Librum účinkuje na většině z evropských festivalů staré hudby. Jankees Braaksma je hostujícím docentem na řadě konzervatoří v Nizozemsku a v Německu.

Lenka Máčiková
Lenka Máčiková - soprán

Sopranistka Lenka Máčiková pravidelně zpívá na předních operních scénách doma i v zahraničí. Jako studentka VŠMU získala první místo na mezinárodní soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech, dále dvakrát za sebou cenu Literárního fondu za ztvárnění postav Amora (Ch. W. Gluck: Orfeus a Eurydika) ve Slovenském národním divadle v Bratislavě a za roli Despiny (W. A. Mozart: Cosi fan tutte) v Národním divadle v Praze. S velkým úspěchem hostovala v Opeře Narodowej ve Varšavě, na italských operních scénách v Como, Brescii, Pavii a Cremone, ve Francii v Angers a Nantes, na koncertním pódiu v Kataru, Stockholmu, Sarajevu, ale také na prestižních festivalech Pražské jaro a operním festivalu v Glyndebourne v Anglii v postavě Zerliny z Mozartovy opery Don Giovanni. S Národním divadlem Praha absolvovala koncertní turné po Japonsku, a to v roli Paminy v Mozartově Kouzelné flétně. V roce 2014 debutovala v roli Janáčkovy Lišky Bystroušky v Národním divadle v Praze pod režijním vedením Ondřeje Havelky, se kterým též natočila DVD barokní opery Giuseppe Scarlattiho Kde je láska, tam je žárlivost v titulní úloze hraběnky Clarice. Film vysílala i Česká televize. V roce 2017 nastudovala postavu Mirindy z Vivaldiho opery Arsilda a jako jediná Slovenka získala prestižní slovenské ocenění Deska za nejlepší představení sezóny.

Alena Kropáčková
Alena Kropáčková - alt

studovala zpěv na bratislavské Konzervatoři u Dagmar Livorové a na VŠMU u Petra Mikuláše. Během studia získala ocenění na mnoha soutěžích (Žilina, Vráble, Karlovy Vary, Řím a i.). Jejím posledním velkým úspěchem byla účast v semifinále soutěže Opěralia Operalia v roce 2018. Absolvovala kurzy u P. Dvorského a Z. Livorové, K. Kněžíkové, A. Plachetky ad. Jako sólistka pravidelně spolupracuje s ŠKO Žilina, ŠF Košice a SOSR. Hostovala ve Státní opeře v Banské Bystrici, Slezském divadle v Opavě a v Slovenském národním divadle. Vystoupila so sólisty zvučných jmen jako Ferruccio Furlanetto, Piotr Beczala, Anja Kamp na koncerte Freedom Opera Gala s Orchestrem Maďarské státní opery Budapešť. Jako sólistka zpívala Se symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu v Japonsku (Beethoven: 9. symfonie). V roce 2016 hostovala na festivalu v Českém Krumlově (Mozart: Requiem), debutovala v postavě Sesta v ND moravskoslezském v Ostravě (Mozart: Titus) a premiérovala Oratórium Svätého Martina od Ľuboša Bernátha v Dóme sv. Martina v Bratislavě. s Filharmónií Brno na Svatovaclávském festivalu (Janáček: Glagolská mše) a s Českou filharmónií pod taktovkou J. Hrůši na festivalu Dvořákova Praha (oratórium Svatá Ludmila)

Martin Gyimesi
Martin Gyimesi - tenor

studoval operní zpěv v letech 2005-2011 na bratislavské konzervatoři u Gurgena Ovsepiana a v letech 2011-2012 na VŠMU v Bratislavě u Ľubici Rybárské. Ještě během konzervatorních studií účinkoval na bratislavské Nové scéně a stal se členem sboru Opery Slovenského národního divadla v Bratislavě, kde začal postupně dostávat i sólistické příležitosti. Od roku 2013 je sólistou Opery Slovenského národního divadla, kde ztvárnil mnoho rolí. Pravidelně hostuje ve Státní opeře v Banské Bystrici a v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. V roce 2014 se představil jako Delil (Verdi: Johanka z Arcu) na open air festivalu Viva Verdi, v letech 2015-2016 zpíval v rakouském Eisenstadtu roli Kaye v opeře Sněhová královna současného ruského skladatele Sergeje Baneviče (projekt se uskutečnil pod patronátem Anny Netrebko).V pražském Národním divadle debutoval v roce 2016 jako Tybalt v Gounodově Romeovi a Julii. Do jeho koncertního repertoáru patří díla G. F. Händela, J. Haydna, W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka, Camille Saint-Saënse, C. Francka, J. J. Ryby, J. Móryho, A. Zimmermanna a D. Kardoše.

Gustáv Beláček
Gustáv Beláček / bas

Basista Gustav Beláček vystudoval na Konzervatoři a VŠMU v Bratislavě (Eva Blahová). Vzdělání si rozšířil na Mozartově Akademii a na Mezinárodní Bachově akademii ve Stuttgartu. Je absolutním vítězem Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech v roce 1993, nositel 3. ceny na Mezinárodní operní soutěži v Siene- Rocca delle Macias v roce 1994 a 1. ceny na Mezinárodní pěvecké soutěži M. Schneidera – Trnavského. Je držitelem Ceny německého časopisu Opernwelt roku 1993 v rámci Pěvecké soutěže Belvedere ve Vídni. Účinkoval v Národním divadle v Praze (Ramfis, Dr. Kolenatý), Státní opeře Praze (Raimondo, Vodník), v Karlsruhe (Mustafa), v Grazu a Ljubljani (Vodník), v Klagenfurtu (Ramfis), v Basileji (Tom), v Düsseldorfu, Norimberku a Mnichově a v mnoha dalších opernch domech. Jako koncertní zpěvák vystupoval s orchestry jako Drážďanská filharmonie, Orchestre de la Suisse Romande, Orchestre National de France, New Jersey Symphony, San Francisco Symphony, Montreal Symphony, Cammerata New York, National Orchestra Taiwan, Symphonieorchester Bavorského rozhlasu, Rozhlasový Orchestr Stockholm, Vídeňský rozhlasový orchestr, Česká filharmonie, Londýnská filharmonie. G. Beláček nahrává pro Bayerischer Rundfunks, BBC a mnohé jiné rozhlasové a televizní společnosti.

Spevácky zbor Lúčnica
Spevácky zbor Lúčnica

Pěvecký sbor Lúčnica je součástí Uměleckého souboru Lúčnica už od jeho vzniku v roce 1948. Je pro něj typická vyspělá pěvecká technika, hlasová kultura a celkový charakteristický zvukový projev. Jeho výkony jsou vysoce hodnocené odbornou kritikou a setkávají se s velkým úspěchem i u širokého publika. Svoji uměleckou kariéru v tomto souboru začínaly leckteré hvězdy operního nebe kupř. Edita Gruberová, Lucia Poppová, Magdaléna Blahušiaková, Ľubica Orgonášová, Marta Beňačková, Štefan Babjak, Ondrej Malachovský a řada dalších, kteří často dosáhli velké úspěchy na světových operních scénách. Sbor Lúčnice získal nejvyšší ocenění na mezinárodních pěveckých soutěžích v městech Llangollen, Arezzo, Middlesbrough, Montreux, Gorica, La Valletta, Maribor, Tours, Oskarshamn, Bergen či Petrohrad. Na mezinárodních sborových festivalech a koncertních zájezdech v Číně, USA, Jižní Korei, Argentíně, Jordánsku, Izraeli, Venezuele, na Taiwanu, v Mexiku, stejně jako ve většině státech Evropy, kde sbor vystoupil, se stal doslova miláčkem publika. Bohatý repertoár souboru zahrnuje a cappellová díla všech stylových období od renesance až po současnou hudbu. Sbor interpretuje skladby různých žánrů – duchovní díla, světskou tvorbu, sborové úpravy populárních skladeb a gospelov, ale hlavní důraz klade na interpretaci starších a novějších skladeb inspirovaných slovenskou lidovou písní. Vedle toho neustále rozšiřuje svůj repertoár o vokálně-instrumentální díla komornějšího charakteru. V souvislosti s tím spolupracuje s významnými slovenskými a zahraničnými tělesy a dirigenty. Od roku 2003 je uměleckou vedoucí a dirigentkou sboru Elena Matušová.

Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

je nejstarší symfonický orchestr na Slovensku. Toto první slovenské profesionální symfonické těleso tak má za sebou téměř 90 let úctyhodné historie. Za tuto dobu orchestr realizoval nespočetné množství nahrávek pro firmy Opus, Supraphon, Naxos, Marco Poli, Arte Nova a další. Pravděpodobně není na světě jiný orchestr, s tak velkým počtem vydaných audionosičů jako je SOSR. Orchestr pravidelně spolupracuje i na nahrávání hudby k filmům. Kromě pravidelných abonentních koncertů v Bratislavě a na Slovensku orchestr velice často vystupuje i na významných koncertech v zahraničí, např. v Rakousku, Německu, Maďarsku, Španělsku a j.

Martin Leginus
Martin Leginus / dirigent

patří mezi nejlepší slovenské dirigenty současnosti. Pochází ze Sniny na Slovensku. Vystudoval bratislavskou Státní konzervatoř a Vysokou školu múzických umění. Od roku 2006 působí v Slovenském národním divadle v Bratislavě. V lednu 2007 debutoval úspěšným záskokem v baletu Arama Chačaturjana Spartakus. Od roku 2008 je stálým dirigentem Slovenského národního divadla, od srpna 2013 do března 2016 byl hudebním ředitelem Státní opery. Spolupracoval s celou řadou špičkových sólistů, jako jsou Leo Nucci, José Cura, Štefan Kocán, Jana Kurucová, Pavol Breslik, Adriana Kučerová, Sergej Larin, Dalibor Jenis, Peter Mikuláš, Eva Urbanová, Simona Šaturová, Mikolaj Zalasinski, Alexander Krasnov, Ferruccio Furlanetto, Simon Keenlyside ad. V letech 2015-2016 byl hlavním hostujícím dirigentem Pražského komorního orchestru. Dirigoval i další orchestry, jako např. orchestr Státní opery Budapešť, Filarmónia orquesta sinfónica Asturias, SOSR Bratislava, orchestr opery Slovenského národního divadla v Bratislavě a Štátneho divadla Košice, Musica Aeterna, Capella Istropolitana, ŠKO Žilina, Štátna filharmónia Košice, Slovenský komorný orchester a další.