Fotografie ze sedmého koncertu XXIII. ročníku (2016), který se konal v dómu sv. Václava dne 15.10.2016