Milan Paľa / housle

Slovenský houslista Milan Paľa je jednou z nejvýraznějších osobností současné hudební scény. Unikátnost jeho hry je nepřehlédnutelná a odborná veřejnost jej právem řadí mezi elitu světových interpretů mladé generace.Již během studia na Konzervatoři J. L. Belly v Banské Bystrici, později Hochschule für Musik und darstellende Kunst Wien a Janáčkově akademii múzických umění v Brně (JAMU) získával Milan Paľa řadu ocenění a nepřehlédnutelnou pozornost na mezinárodních evropských soutěžích. V té době se také pravidelně účastnil mezinárodních mistrovských kurzů v Curychu (Vladimir Spivakov, Jean Guillou), v soukromé třídě Semjona Yaroshevicha se zase seznámil s legendární ruskou školou Davida Oistracha. Byla to však spolupráce se skladateli, která měla dle jeho vlastních slov zásadní vliv na formování jeho hudebního projevu.Blízký vztah a úzká tvůrčí spolupráce se skladateli jako Jean Guillou, Jevgenij Iršai a František Gregor Emmert vyústila ke vzniku množství skladeb „šitých na míru“ mladému houslistovi, který mezitím rozšiřoval své interpretační schopnosti až k bodu, kdy jeho hra daleko přesáhla obvyklé limity.Jako houslista, který stejně mistrně ovládá i hru na violu, je v současnosti Milan Paľa vyhledávaným interpretem pro uvádění nových děl. Má za sebou velké množství premiér skladeb současných autorů (Jean Guillou, Jevgenij Iršai, František Gregor Emmert, Marián Lejava, Christophe Sirodeau, Erkki-Sven Tüür, Ádám Kondor, Ivan Josip Skender a další). V posledních letech se představil na několika prestižních pódiích v oblasti soudobé hudby, z nichž mezi nejvýznamnější patří ISCM World New Music Days 2013, 28. bienále Zagreb (2015), Arcus Temporum (Pannonhalma, Maďarsko), Melos- Ethos International Festival of Contemporary Music (Bratislava, Slovensko) či Hudební fórum Hradec Králové.

Milan Paľa / housle